עובדי מוסדות החינוך מתבקשים למלא דוח זה.

דיווח חודשי – גני ילדים