מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור

מבקר הפנים של המועצה ממלא גם את תפקיד הממונה על תלונות הציבור וזאת לפי הוראות חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור Ombudsman) התשס“ח-2008.

פרטי יצירת קשר

שייקה רוזנפלד
מבקר ונציב תלונות הציבור