תמצית עיקרי חוק חופש המידע 

חוק חופש המידע נוסד בכנסת,  בשנת התשנ"ח - 1998.
הגדרה כללית לחוק חופש המידע – לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מהעירייה בהתאם להוראות חוק זה.
הגדרה למושג מידע ע"פ החוק – כל מידע המצוי בעירייה והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.
ראש העיר ממנה עובד האחראי על העמדת המידע לרשות הציבור, על טיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישום חוק זה.
הרשות צריכה להעמיד לעיון הציבור את חוקי העזר, ואת הפרוטוקולים של מועצת העיר.

נוהל הליך הבקשה

לפתיחת בקשה ותשלום דרך האתר הממשלתי לחצו כאן
לבירורים ושאלות נוספות לחצו כאן 

הרשות תודיע למבקש על ההחלטה בבקשתו לא יאוחר מ-30 יום. ראש הרשות או היועץ המשפטי רשאים להאריך את התקופה ב-30 יום נוספים, ובלבד שיינתן נימוק לבעל הבקשה על הצורך בהארכת התקופה.

מקרים בהם ניתן לדחות בקשות

  • הטיפול מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירים.
  • המידע נוצר או נתקבל בידי העירייה למעלה משבע שנים לפני הגשת הבקשה ואיתורו כרוך בקושי ממשי.
  • הבקשה מחויבת באגרה המתעדכנת מדי פעם ע"י שר המשפטים, ובנוסף יש לשלם עבור צילומים, במידת הצורך. מובהר בזאת, כי מסמך זה הוא תמצית החוק ויש להתייחס לבקשות הציבור לפי החוק המלא שנוסד בכנסת בשנת התשנ"ח.

 

דוחות שנתיים:

רפי אביטל
יועץ ראש המועצה, ממונה תחבורה, קליטת עלייה, חופש מידע ופיקוח על התמיכות של המועצה