פרטי יצירת קשר

לבנת (ליבי) גיספן
מנהלת מחלקת מכרזים והתקשרויות

מוריה אלקלעי
מ"מ חל"ד משפטנית - מנהלת תחום חוזים והתקשרויות