מספר המכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מספר המכרז: 105/2022 שם המכרז: רכז התנדבות ומזכיר מחלקת על יסודי סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 01/12/2022 תאריך סגירת המכרז: 14/12/2022
מספר המכרז: 99/2022 שם המכרז: רכז מוגנות ופרויקטים במחלקת הסעות סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 29/11/2022 תאריך סגירת המכרז: 05/12/2022
מספר המכרז: 104/2022 שם המכרז: מנהל לשכת ראש הרשות סוג המכרז: הצעת עבודה תאריך פתיחת המכרז: 29/11/2022 תאריך סגירת המכרז:
מספר המכרז: 79/2022 שם המכרז: עו"ס קליני סוג המכרז: הצעת עבודה - תקן קבוע תאריך פתיחת המכרז: 17/11/2022 תאריך סגירת המכרז:
מספר המכרז: 103/2022 שם המכרז: רכז חינוך מיוחד סוג המכרז: הצעת עבודה - מ"מ חל"ד תאריך פתיחת המכרז: 03/11/2022 תאריך סגירת המכרז:
מספר המכרז: 91/2022 שם המכרז: עו"ס מנהל מרכז למשפחות צמיד סוג המכרז: הצעת עבודה - מ"מ חל"ד תאריך פתיחת המכרז: 22/09/2022 תאריך סגירת המכרז:
מספר המכרז: 85/2022 שם המכרז: עו"ס מרחבי סוג המכרז: הצעת עבודה - מ"מ חל"ד תאריך פתיחת המכרז: 08/09/2022 תאריך סגירת המכרז:
מספר המכרז: 872022 שם המכרז: מנהל מדור התמכרויות סוג המכרז: הצעת עבודה - מ"מ חל"ד תאריך פתיחת המכרז: 08/09/2022 תאריך סגירת המכרז:
מספר המכרז: 57/2022 שם המכרז: מנהל חשבונות סוג המכרז: הצעת עבודה - תקן קבוע תאריך פתיחת המכרז: 15/08/2022 תאריך סגירת המכרז:
מספר המכרז: 74/2022 שם המכרז: עו"ס משטרה סוג המכרז: הצעת עבודה - תקן קבוע תאריך פתיחת המכרז: 04/08/2022 תאריך סגירת המכרז:
מספר המכרז: 61/2022 שם המכרז: סייע/ת שילוב ביישובי השומרון סוג המכרז: הצעת עבודה תאריך פתיחת המכרז: 07/07/2022 תאריך סגירת המכרז:
מספר המכרז: 63/2022 שם המכרז: סייע/ת רפואי/ת לגנ"י/ביה"ס ביישובי השומרון סוג המכרז: הצעת עבודה תאריך פתיחת המכרז: 07/07/2022 תאריך סגירת המכרז:
מספר המכרז: 51/2022 שם המכרז: מלווים להסעות לילדים עם צרכים מיוחדים סוג המכרז: הצעת עבודה תאריך פתיחת המכרז: 15/06/2022 תאריך סגירת המכרז:

עבור לארכיון המכרזים