שם המכרז מס' קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: רכז/ת משאבי אנוש - תחום חינוך מס': 43/2024 קטגוריה: אגף משאבי אנוש סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 13/06/2024 תאריך סגירת המכרז: 26/06/2024
שם המכרז: עו"ס טיפול בנפגעי התמכרויות – נוער ומבוגרים מס': 44/2024 קטגוריה: אגף לשירותים חברתיים סוג המכרז: הצעת עבודה - מ"מ חל"ד תאריך פתיחת המכרז: 13/06/2024 תאריך סגירת המכרז: 01/07/2024
שם המכרז: מנהל/ת מחלקת חינוך מיוחד מס': 41/2024 קטגוריה: אגף חינוך סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 13/06/2024 תאריך סגירת המכרז: 26/06/2024
שם המכרז: רכז/ת שכר מס': 35/2024 קטגוריה: אגף כספים סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 10/06/2024 תאריך סגירת המכרז: 23/06/2024
שם המכרז: רכז/ת תפעול במחשוב מס': 20/2024 קטגוריה: אגף לשכה סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 10/06/2024 תאריך סגירת המכרז: 23/06/2024
שם המכרז: רכז/ת מחלקת טכנית מס': 42/2024 קטגוריה: אגף שפ"ע סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 05/06/2024 תאריך סגירת המכרז: 18/06/2024
שם המכרז: עו"ס מרחבי מס': 10/2024 קטגוריה: אגף לשירותים חברתיים סוג המכרז: הצעת עבודה - מ"מ חל"ד תאריך פתיחת המכרז: 05/06/2024 תאריך סגירת המכרז: 03/07/2024
שם המכרז: קצין ביטחון אזור תעשיה ברקן מס': 38/2024 קטגוריה: אגף בטחון סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 02/06/2024 תאריך סגירת המכרז: 15/06/2024
שם המכרז: מזכיר/ה למחלקת איכות הסביבה מס': 40/2024 קטגוריה: אגף שפ"ע סוג המכרז: הצעת עבודה - מ"מ חל"ד תאריך פתיחת המכרז: 23/05/2024 תאריך סגירת המכרז: 24/06/2024
שם המכרז: מנהל/ת לשכת ראש הרשות מס': 12/2024 קטגוריה: אגף לשכה סוג המכרז: הצעת עבודה - תקן קבוע תאריך פתיחת המכרז: 16/05/2024 תאריך סגירת המכרז: 15/06/2024
שם המכרז: רכז/ת תקשורת ופרסום מס': 25/2024 קטגוריה: אגף לשכה סוג המכרז: הצעת עבודה תאריך פתיחת המכרז: 17/04/2024 תאריך סגירת המכרז: 01/07/2024
שם המכרז: עו"ס נערות במצוקה מס': 13/2024 קטגוריה: אגף לשירותים חברתיים סוג המכרז: הצעת עבודה - תקן קבוע תאריך פתיחת המכרז: 04/03/2024 תאריך סגירת המכרז: 01/07/2024
שם המכרז: עו"ס קהילתי צח"י וחירום מס': 6/2024 קטגוריה: אגף לשירותים חברתיים סוג המכרז: הצעת עבודה - מ"מ חל"ד תאריך פתיחת המכרז: 30/01/2024 תאריך סגירת המכרז:

עבור לארכיון המכרזים