תשלום מהיר:


פרטים ומידע נוסף על תשלומי מועצה, ערעורים דרכי התקשרות:


לנוחיותכם, מידע על שירותי המועצה הניתנים בתשלום
שימו לב: שירותים בהם סכום התשלום משתנה יש לפנות לנותן השירות לקבלת הסכום המדויק אותו יש לשלם לקבלת השירות, הסכום משנה בהתאם לנתונים והצרכים הספיציפיים (במקרים אלו באתר התשלומים יש לציין את הסכום לתשלום בכמות).
שימו לב – יש להציג אישור תשלום לקבלת השירות

 

הנדסה - בנייה ומכרזים:

נותן השרות שירותים דרכי תשלום סכום/ תושבי המועצה

 

הועדה לתכנון ובנייה


אגרת בנייה
אגרת מבנ"צ
חלף היטל ביוב
אגרת פיתוח להיתר שכונה
אגרת פיקוח
אגרת מידע תכנוני
גביה מיזמים
אגרת תכנון תב"ע
היטל סלילה 
היטל תיעול


בהעברה בנקאית:
בנק 14 אוצר החייל, סניף 343 אריאל, ח-ן 329190
חובה לציין מס' שובר.
יש לשלם את הדרישה לא יאוחר מהמועד לתשלום המופיע בה.

בכרטיס אשראי טלפונית:
בתשלום אחד או ב-3-18 תשלומים בקרדיט
03-9066454
לבירורים בנושא התשלום ולמשלוח אסמכתא ניתן לפנות לדוא"ל
agrot@shomron.org.il

לפרטים: מזכירות ועדה לתכנון ובנייה
vaada@shomron.org.il
03-9066450 | 03-9066486


טבלת תעריפי הוועדה לתכנון ובנייה, אגרות והיטלים

משתנה
ארכיב סריקות

לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון:
 03-9066477 | חיים (ארכיבאי)
מייל: archive@shomron.org.il
מזכירת אגף הנדסה | 03-9066440

משתנה
מחלקת מכרזים והתקשרויות מכרזים

 לתשלום ישיר לחצו כאן נפתח בחלון חדש
חובה לציין מס' מכרז

בהעברה בנקאית:
בנק 14 אוצר החייל, סניף 343 אריאל, ח-ן 33348
חובה לציין מס' מכרז.

בכרטיס אשראי טלפונית:
03-9066454

לבירורים בנושא התשלום ולמשלוח אסמכתא
ניתן לפנות לדוא"ל: agrot@shomron.org.il 

מזכירת מחלקת מכרזים והתקשרויות:
Hozim@shomron.org.il
03-9066473

משתנה

 

 

וטרינריה:

שירותים דרכי תשלום סכום
אגרת רישיון להחזקת כלב לא מסורס/ מעוקר לתשלום ישיר לחצו כאן 381
אגרת רישיון להחזקת כלב  (מעוקר / פטור / כלב עבודה / גזעי) לתשלום ישיר לחצו כאן 41
חיסון כלבת בלבד לחתול רגיל לתשלום ישיר לחצו כאן 32.5
חיסון כלבת בלבד לכלב רגיל לתשלום ישיר לחצו כאן 32.5
חיסון כלבת בלבד לכלב (מסורס / מעוקרת) לתשלום ישיר לחצו כאן 16
חיסון כלבת בלבד לחתול (מסורס / מעוקרת) לתשלום ישיר לחצו כאן 16
שבב לתשלום ישיר לחצו כאן 83
קנסות וטרינריה לתשלום ישיר לחצו כאן 475
קנס אי אסיפת גללים/צרכים בבעל חיים לתשלום ישיר לחצו כאן 730
שחרור מלכידה כלב משוטט לתשלום ישיר לחצו כאן 560
הובלת חיית מחמד לכלבייה לתשלום ישיר לחצו כאן 92
תצפית כלבת ביתית - 10 ימי הסגר לתשלום ישיר לחצו כאן 365
תצפית כלבת בכלבייה - 10 ימי הסגר לתשלום ישיר לחצו כאן 405
תשלום עבור הסגר יומי לכלב לתשלום ישיר לחצו כאן 40.5
סל אימוץ לתשלום ישיר לחצו כאן 580
 ויתור על בע"ח  לתשלום ישיר לחצו כאן 405
הובלת חיית משק   לתשלום ישיר לחצו כאן 250
תשלום עבור יום הסגר לחיית משק  לתשלום ישיר לחצו כאן 75

 

לתשלום במחלקת גביה: טלפון: 03-9066454  | דוא"ל: agrot@shomron.org.il

לפרטים במזכירות המחלקה הוטרינרית: טלפון: 03-9061195

שפ"ע - פריצת ביוב ופיקוח איכות הסביבה:

נותן השירות שירותים דרכי תשלום סכום
המחלקה הטכנית פריצת ביוב (פרטי) לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון: 03-9066454 
מייל:  agrot@shomron.org.il
מזכירת המחלקה הטכנית | 03-9061190
300 ₪
איכות הסביבה פיקוח סביבתי - קנס לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון: 03-9066454  
מייל: agrot@shomron.org.il
מזכירת איכות הסביבה | 03-9061197
משתנה

המרכז להתפתחות הילד:

שירותים דרכי תשלום סכום
  • טיפול תקשורת
  • ריפוי בעיסוק
  • פיזיותרפיה
לתשלום ישיר לחצו כאן
 
230 ₪ 
  • טיפול רגשי בהתפתחות הילד
לתשלום ישיר לחצו כאן

180 ₪ 

  • אבחון תקשורת
  • אבחון ריפוי בעיסוק
לתשלום ישיר לחצו כאן 500 ₪
  • אבחון פיזיותרפיה
לתשלום ישיר לחצו כאן
 
360 ₪
  • הדרכת הורים
לתשלום ישיר לחצו כאן 250 ₪
  • סדנת הכנה לכיתה א'
לתשלום ישיר לחצו כאן 120 ₪

 

לתשלום במחלקת גביה - טלפון: 03-9066454 | דוא"ל: agrot@shomron.org.il

לפרטים במזכירות המרכז להתפתחות הילד - טלפון: 03-5282830

 

בריאות הנפש:

שירותים דרכי תשלום סכום
הערכה פסיכיאטרית
 
לתשלום ישיר לטיפול לחצו כאן 1,800 ₪ 

יעוץ פסיכיאטרי 

לתשלום ישיר לטיפול לחצו כאן 800 ₪
טיפול רגשי בבריאות הנפש
 
לתשלום ישיר לטיפול לחצו כאן 280 ₪ 

 

לתשלום במחלקת גביה - טלפון: 03-9066454 | דוא"ל: agrot@shomron.org.il

לפרטים במזכירות המרכז להתפתחות הילד - טלפון: 03-5042955

 

השירות הפסיכולוגי (שפ"ח):

לתשלום במחלקת גביה: טלפון: 03-9066454 | דוא"ל: agrot@shomron.org.il

לפרטים במזכירת השירות הפסיכולוגי: טלפון: 03-9061153

שירותים תשלום באשראי תושבי מועצה תושבי חוץ
אבחון פסיכולוגי רגשי (כולל הערכת אינטלגנציה)

לתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן

לתשלום ישיר לתושבי חוץ לחצו כאן

1,700 ₪

1,900 ₪

אבחון פסיכודיאגנוסטי

לתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן

לתשלום ישיר לתושבי חוץ לחצו כאן

2,800 ₪

3,000 ₪

אבחון קשב לתשלום ישיר לחצו כאן 900 ₪ 900 ₪
אבחון פסיכודידקטי יסודי

לתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן

לתשלום ישיר לתושבי חוץ לחצו כאן

2,300 ₪

2,500 ₪

אבחון פסיכודידקטי יסודי + קשב

לתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן

לתשלום ישיר לתושבי חוץ לחצו כאן

2,600 ₪ 2,800 ₪
אבחון פסיכודידקטי חטיבה+תיכון (כולל אנגלית וחשבון)

לתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן

לתשלום ישיר לתושבי חוץ לחצו כאן

2,800 ₪ 3,000 ₪
אבחון פסיכודידקטי חטיבה+תיכון (כולל אנגלית וחשבון) + קשב

לתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן

לתשלום ישיר לתושבי חוץ לחצו כאן

3,100 ₪ 3,300 ₪
שעת טיפול – אישי/הדרכת הורים לתשלום ישיר לחצו כאן

280 ₪

280 ₪

הערכת אובדנות לתשלום ישיר לחצו כאן

1400 ₪

1400 ₪

הרצאה (שעה וחצי אקדמאיות)

לתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן

לתשלום ישיר לתושבי חוץ לחצו כאן

1000 ₪ 1200 ₪
הדלגה לכיתה א’

לתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן

לתשלום ישיר לתושבי חוץ לחצו כאן

    1,500 ₪ 1,700 ₪
דלת פתוחה יסודי לתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן 120  ₪  

שירותים חברתיים (רווחה):

שירותים דרכי תשלום סכום

מטפח, תמיכה ביתית

לתשלום ישיר לחצו כאן
 
משתנה
מועדוניות – השתתפות מלקוחות טלפון: 03-9066454 
מייל: agrot@shomron.org.ill
מזכירת אגף שירותים חברתיים  | 03-9061100
משתנה
הכנסות מועדוניות טלפון: 03-9066454  
מייל: agrot@shomron.org.il
מזכירת אגף שירותים חברתיים  | 03-9061100
משתנה
טיפול רגשי בילד טלפון: 03-9066454  
מייל: agrot@shomron.org.il.il
מזכירת אגף שירותים חברתיים  | 03-9061100
משתנה

פנימיה/אומנה – השתתפות מלקוחות

לתשלום ישיר לחצו כאן
 
משתנה

אזרח ותיק – שקד

לתשלום ישיר לחצו כאן
 
משתנה

מועדון אזרח ותיק – אלון מורה

לתשלום ישיר לחצו כאן
 
משתנה

מועדון אזרח ותיק – עץ אפרים

לתשלום ישיר לחצו כאן
 
משתנה
מסגרות לילדים עם צרכים מיוחדים טלפון: 03-9066454 
מייל: agrot@shomron.org.il
מזכירת אגף שירותים חברתיים  | 03-9061100
משתנה

עזרה ביתית, טיפול אישי/כוללני

לתשלום ישיר לחצו כאן משתנה

חוגים – מועדונים לאזרח ותיק

לתשלום ישיר לחצו כאן
 
משתנה

מעונות יום שיקומיים

לתשלום ישיר לחצו כאן
 
משתנה
מועדוניות לילדים עם צרכים מיוחדים טלפון: 03-9066454  
מייל: agrot@shomron.org.il
מזכירת אגף שירותים חברתיים  | 03-9061100
משתנה

מועדון מופת לניצולי שואה לאזרח הותיק

לתשלום ישיר לחצו כאן
 
משתנה

 

לתשלום במחלקת גביה: טלפון: 03-9066454  | דוא"ל: agrot@shomron.org.il

לפרטים במזכירות אגף שירותים חברתיים: טלפון: 03-9061100

 

מלר"ד (מרכז רפואה דחופה) גב ההר:

אגף שירותים דרכי תשלום סכום
בטחון      כל קופות החולים

לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון:
 02-5482109 | (מנהלת מלר"ד)
מייל: briutshomron@gmail.com

משתנה

רישיון עסק:

נותן השירות שירותים דרכי תשלום סכום
רישוי וקידום עסקים רישיון עסק

 לתשלום ישיר לחצו כאן
חובה לציין את שם המפעל ומספר ח.פ
בהעברה בנקאית:
בנק 14 אוצר החייל, סניף 343 אריאל, ח-ן 33348
חובה לציין את שם המפעל ומספר ח.פ.
בכרטיס אשראי טלפונית:
03-9066454
לבירורים בנושא התשלום ולמשלוח אסמכתא
ניתן לפנות למייל: agrot@shomron.org.il 
רכזת רישוי וקידום עסקים Rishuy@shomron.org.il, 03-9061181

360 ₪

חופש המידע:

אגף שירותים דרכי תשלום סכום
לשכה אגרת חופש מידע
לפתיחת בקשה ותשלום דרך האתר הממשלתי לחצו כאן 
טלפון: 03-9066454 
מייל: agrot@shomron.org.il
הממונה מטעם הרשות: Rafiav@shomron.org.il
20 ₪

קליקה שומרון - מתחם יזמות לבעלי עסקים:

לתשלום קבוע לשכירות דיירים בקליקה לחצו כאן