מועצה אזורית שומרון מפעילה מערך הסעות תלמידים במסגרת החינוך הרגיל ובמסגרת החינוך המיוחד, בהתאם לקריטריונים שנקבעו במשרד החינוך.

הסעת התלמידים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר, או שבית הספר נמצא מרחק ניכר מביתם עפ"י אזור הרישום.

הסעה ניתנת גם לתלמידי החינוך המיוחד אשר לומדים בבית ספר העונים על צרכיהם הייחודיים. ההסעות מתקיימות במתכונת יום-יומית, בהתאם למערכת השעות הרשמית של מוסדות החינוך. פרטים נוספים באתר משרד החינוך, ובחוזרי מנכ"ל בנושא הסעות.

טלפון מחלקת הסעות: 03-9066441

לפניות בנושא הסעות חינוך מיוחד: [email protected]
לפניות בנושא הסעות חינוך רגיל: [email protected]
לפניות בנושא הסעות רווחה: [email protected]פרטי יצירת קשר

אורי דנינו
מנהל מחלקת הסעות

צוריאל דעוס
רכז הסעות - חינוך רגיל

אלעד אברהם
רכז הסעות - חינוך מיוחד

דורין ברנהולץ
רכזת הסעות - חינוך מיוחד

נתנאל טובים
רכז הסעות - רווחה

בניה פריש
רכז תקציב ומערכות מידע

סיגלית אוחנה
רכזת ליווי בהסעות