הטופס מיועד לתושבי מועצה אזורית שומרון בלבד.

  • האישור מופק על בסיס הנתונים הרשומים במשרד הפנים.
  • האישור ישלח לכתובת הדוא"ל שתירשם בטופס הבקשה. 
  • לקבלת אישור מקורי אפשר להגיע למשרדי המועצה בהצגת תעודת זהות ובתיאום מראש עם פלורין צברי.

לפרטים נוספים: 

פלורין צברי
מנהלת לשכת ראש המועצה

 

Browser not supported