הטופס מיועד לתושבי מועצה אזורית שומרון בלבד.

  • האישור מופק על בסיס הנתונים הרשומים במשרד הפנים.
  • בעת מילוי הטופס יש לצרף ספח ת.ז בו מופיעה כתובת עדכנית בתחומי מועצה אזורית שומרון.
  • תושבי שערי תקווה ועץ אפרים- שימו לב- יש לפנות לרשות המקומית 'שער השומרון' באמצעות טופס זה.
  • ככל וכתובתכם אינה מעודכנת, יש לשנות כתובת במשרד הפנים, ולצרף לבקשה 'אישור מגורים' ממזכירות הישוב. 
  • האישור ישלח לכתובת הדוא"ל שתירשם בטופס הבקשה. 
  • לקבלת אישור מקורי אפשר להגיע למשרדי המועצה בהצגת תעודת זהות ובתיאום מראש עם שרה ניסני.

לאור המצב הבטחוני - האישור מופק בהקדם האפשרי

לפרטים נוספים: 

שרה ניסני
פרוייקטורית רכזת לקליטת עלייה מצרפת

 

Browser not supported