הטופס מיועד לתושבי מועצה אזורית שומרון בלבד.

  • האישור מופק על בסיס הנתונים הרשומים במשרד הפנים.
  • האישור ישלח לכתובת הדוא"ל שתירשם בטופס הבקשה. 
  • לקבלת אישור מקורי אפשר להגיע למשרדי המועצה בהצגת תעודת זהות ובתיאום מראש עם שרה ניסני.
  • זמן טיפול בבקשה עד 8 ימים.

לפרטים נוספים: 

שרה ניסני
פרוייקטורית רכזת לקליטת עלייה מצרפת

 

Browser not supported