דלג לתוכן העמוד
פייסבוק
וואטסאפ למוקד
תשלומים
טפסים
ספר טלפונים
יזכור

תשלומי ארנונה, אגרות והיטלים

פנייה בנושא ארנונה - כללי בקשה להיעדר חובות למועצה ו/או העברת זכויות דיווח על שכירות / סיום שכירות / כניסה לנכס / רכישת נכס דיווח על רכישה / בר-רשות / רישום זכויות על מגרש / הסכמי יזמים עם אגודות / ועדים בקשה לחיוב קבוע בכרטיס אשראי בקשה לחיוב בהוראת קבע בבנק בקשה לקבלת חיוב הארנונה בדוא"ל בקשה לקבלת פטור מארנונה לשטחי מצללה בקשה לקבלת מסמכים ממחלקת ארנונה