דלג לתוכן העמוד
אינסטגרם
פייסבוק
וואטסאפ למוקד
תשלומים
טפסים
ספר טלפונים

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
מס' הפרוטוקול שם הועדה הערות תאריך קבצי הפרוטוקולים
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות אישור מאגר יועצים 08/04/2024
מס' 1.24 פרוטוקול ועדות התקשרויות ועדת התקשרויות להחלטה למתן שירותי יעוץ בתחום הפרסום והתקשורת 31/03/2024
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות אישור מאגר יועצים 07/03/2024
מס' 14.23 פרוטוקול ועדות התקשרויות ועדת החלטה להתקשרות עם מתכנני תב"עות לפי תחום התמחות 06/03/2024
מס' 14.23 פרוטוקול ועדות התקשרויות ועדת החלטה להתקשרות עם מתכנני תב"עות לפי תחום התמחות 19/02/2024
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות אישור מאגר יועצים 08/02/2024
מס' 7.23 פרוטוקול ועדות התקשרויות ועדת החלטה להתקשרות מסגרת עם מתכננים לתכנון ופיקוח עליון לפי תחום התמחות 30/01/2024
מס' 14.23 פרוטוקול ועדות התקשרויות ועדת התקשרויות החלטה למתן שירותי תכנון תב"ע לפי תחום התמחות - הסכמי מסגרת 30/01/2024
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות אישור מאגר יועצים 28/01/2024
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות אישור מאגר יועצים 08/01/2024
מס' 12.23 פרוטוקול ועדות התקשרויות ועדה מחליטה לאספקת שירותים משפטיים בתחום ארנונה, אגרות והיטלים למוא"ז שומרון 23/11/2023
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות ועדת התקשרויות לאישור מאגר יועצים 15/11/2023
מס' 13.23 פרוטוקול ועדות התקשרויות ועדה מחליטה לאספקת שירותי יעוץ פדגוגי לבתי הספר ואגף חינוך 13/11/2023
מס' 15.23 פרוטוקול ועדות התקשרויות ועדה מחליטה למתן שירותי ייעוץ פדגוגי לגיל הרך 06/11/2023
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות אישור מאגר יועצים 01/11/2023
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות אישור מאגר יועצים 23/10/2023
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות ועדה מקדימה ומחליטה להתקשרות עם פסיכיאטר כחלק ממתן השירותים באגף לשירותים חברתיים 23/10/2023
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות ועדה מקדימה ומחליטה להתקשרות עם פסיכולוג חינוכי למוסדות חינוך 18/10/2023
מס' 06.2023 פרוטוקול ועדות התקשרויות פרוטוקול החלטה 06.2023 תכנון חשמל תקשורת ותאורה לא.ת. בוסתני חפץ 27/09/2023
מס' 6.23 פרוטוקול ועדות התקשרויות ועדת החלטה למתן שירותי יעוץ מקצועי במרכזי הטיפול של האגף לשירותים חברתיים 26/09/2023
מס' 05.2023 פרוטוקול ועדות התקשרויות ועדת התקשרויות החלטה אספקת שירותי תכנון מפורט לביצוע בתחום הקונסטרוקציה לא.ת. בוסתני חפץ 20/09/2023
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות אישור מאגר יועצים 20/09/2023
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות ועדה מקדימה ומחליטה להתקשרות עם מטפלים רגשיים ומדריכים בתכנית אור בגני הילדים 19/09/2023
מס' 8.32 פרוטוקול ועדות התקשרויות ועדה מחליטה למתן שירותי ייעוץ מקצועי בתחום יחסים בינלאומיים 12/09/2023
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות ועדה מקדימה ומחליטה להתקשרות עם מטפלים ומדריכים בתחומים שונים באגף לשירותים חברתיים 05/09/2023
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות ועדת התקשרויות מקדימה ומחליטה להתקשרות עם מטפלים שונים למרכז להתפתחות הילד 04/09/2023
מס' 21.23 פרוטוקול ועדות התקשרויות ועדה מקדימה ומחליטה להתקשרות עם מטפלים למתן טיפולים רגשיים בחדרי שלווה 04/09/2023
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות אישור מאגר יועצים 03/09/2023
מס' 11/23 פרוטוקול ועדות התקשרויות ועדת התקשרויות החלטה לאספקת שירותי ניהול תכנון ופיקוח פרויקט 30/08/2023
מס' 6.22 פרוטוקול ועדות התקשרויות ועדת החלטה לקבלת שירותי מדידה 30/08/2023
מס' 10.23 פרוטוקול ועדות התקשרויות ועדה מחליטה לאספקת שירותי ניהול תכנון תבע 30/08/2023
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות אישור מאגר יועצים 21/08/2023
מס' 9/23 פרוטוקול ועדות התקשרויות ועדת התקשרויות להחלטה 21/08/2023
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות אישור מאגר יועצים 24/07/2023
מס' 5/23 פרוטוקול ועדות התקשרויות פרוטוקול ועדת התקשרויות למתן שירותי ייעוץ מקצועי בתחום הפדגוגי לגיל הרך 17/07/2023
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות אישור מאגר יועצים 10/07/2023
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות אישור מאגר יועצים 22/06/2023
מס' 01/2023 פרוטוקול ועדות התקשרויות פרוטוקול ועדת התקשרויות למתן שירותי תכנון נוף ופיתוח לא.ת. בוסתני חפץ 21/06/2023
מס' 02/2023 פרוטוקול ועדות התקשרויות ועדת התקשרויות להחלטה 21/06/2023
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות אישור מאגר יועצים 07/06/2023
מס' 3/23 פרוטוקול ועדות התקשרויות פרוטוקול ועדת התקשרויות למתן שירותי יייעוץ מקצועי לאגף כספים 04/06/2023
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות אישור מאגר יועצים 04/06/2023
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות פרוטוקול ועדת התקשרויות לאישור מאגר יועצים 21/05/2023
מס' 4/23 פרוטוקול ועדות התקשרויות פרוטוקול ועדת התקשרויות בנושא מתן שירותי יעוץ בתחום ניהול והפקת אירועים 03/05/2023
מס' 7/22 פרוטוקול ועדות התקשרויות פרוטוקול ועדת התקשרויות למתן שירותי תכנון אדריכלי כולל ופיקוח עליון 03/05/2023
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות פרוטוקול ועדת התקשרויות בנושא מתן שירותי יעוץ אסטרטגי למועצה 19/04/2023
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות אישור מאגר יועצים 17/04/2023
מס' 1/23 פרוטוקול ועדות התקשרויות פרוטוקול ועדת התקשרויות למתן שירותי תכנון שלד ותב"ע 17/04/2023
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות אישור מאגר יועצים 27/02/2023
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות אישור מאגר יועצים 06/02/2023
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות אישור מאגר יועצים 14/01/2023
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות אישור מאגר יועצים 01/01/2023
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות אישור מאגר יועצים 29/12/2022
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות פרוטוקול ועדת התקשרויות למתן שירותי בדיקת תב"עות טרם הגשתן ללשכת התכנון 01/12/2022
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות פרוטוקול ועדת התקשרויות למתן שירותי ייעוץ חשבונאי וכלכלי למועצה 27/10/2022
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות אישור מאגר יועצים 22/05/2022
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות נותן השירות:  החברה לפיתוח משאבי אנוש 01/12/2021
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות נותן השירות: מאגר יועצים 01/08/2021
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות נותן השירות: מאגר יועצים 01/05/2021
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות נותן השירות: הדרכה וסיורי הסברה לאחמ"ים 01/03/2021
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות נותן השירות: מארגני ומפיקי משלחות אח"מ ותיירות 01/03/2021
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות נותן השירות: מאגר יועצים 01/02/2021
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות נותן השירות: מאגר יועצים 01/11/2020
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות נותן השירות: מאגר יועצים 01/08/2020
מס' 0 פרוטוקול ועדות התקשרויות נותן השירות: מאגר יועצים 01/04/2020
מס' 3 פרוטוקול ועדות התקשרויות 01/03/2020
מס' 10 פרוטוקול ועדות התקשרויות 01/10/2019
מס' 7 פרוטוקול ועדות התקשרויות 21/07/2019
מס' 7 פרוטוקול ועדות התקשרויות 21/07/2019
מס' 7 פרוטוקול ועדות התקשרויות 07/07/2019