מדריך להגשת מסמכים ותכניות (DWF) באתר הוועדה לתכנון ובנייה

 • גודל מקסימלי של קובץ שניתן להעלות לאתר הינו MB30.
 • במקרה שהקובץ כבד ולא ניתן להעלות לאתר  - יש לקבץ אותו ולהוריד הדמיות וכדומה, במקרה שעדיין כבד יש לחלק את הקובץ ל-2 הגשות:
  • תכניות
  • פרטים וחזיתות
 • ניתן להעלות קבצים מהסוגים הבאים: PNG, JPG, GIF, DOCX, DOC, PDF, XLS, XLSX, DWF, DWFX, DWG

הנחיות לעבודה באתר הוועדה:

 1. יש לאתר את הבקשה באתר הוועדה

1.1. באיתור בקשה לפי תיק בניין יש  להזין את 2 השדות השמאליים לדוגמה בתיק בניין מספר 51/4/0/0 - יש להזין 51/4.

 

1.2. באיתור בקשה לפי פרטי מבקש - מומלץ להכניס רק מספר ת"ז או ח.פ בלבד.

    

 

1.3. מספרי ת"ז מעודכנים בהתאם לפרטי בעלי העניין בתהליך הוצאת היתר. עבור עדכון ת"ז יש לפנות למזכירת הוועדה ולציין:

      1.3.1 מספר מגרש
      1.3.2 ת"ז
      1.3.3 טלפון לחזרה

 

 1. בהמשך התהליך נידרש להזין שוב ת"ז.

 

 

 1. לאחר כניסה לבקשה יש לגלול את העמוד עד להופעת הכותרת "גיליון דרישות".

            

 

 1. עבור הגשת תכנית יש לבחור בדרישה של: "הגשת העתק 1 מתוקן וצבוע כ -   DWF לבדיקה".

 

 1. יש לבחור בכפתור "העלאת קבצים לגיליון דרישות".

    

 

 1. שוב נדרש להזין מספר ת"ז.

 

 1. צירוף המסמכים מתבצע באמצעות כפתור "צירוף קובץ" – יש להקפיד ולהעלות את המסמך בדרישה המתאימה לו.

     

7.1. לאחר העלאת הקובץ ייכתב בסמוך לדרישה שהקובץ עלה.

               

7.2. במקרה שיש מספר קבצים רלוונטיים לדרישה אחת – יש לחזור על הפעולה.