יש למלא טופס זה במלואו ובמדויק ולצרף את כל המסמכים והאישורים המבוקשים. טופס שלא ימולא כנדרש או שלא יצורפו אליו האישורים המבוקשים – לא יטופל.
שימו לב - השתתפות במיזם דורשת התנדבות של 140 שעות שנתיות ותזכה במלגה בגובה של 10,000 ש"ח.

מסמכים ואישורים שיש לצרף:

  1. צילום ת"ז + ספח (חובה לצרף ספח).
  2. צילום המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון בנק.
  3. תנאי לקבלת המלגה הוא היעדר חובות למועצה. על מנת שנוכל לבדוק היעדר חובות במחלקת הארנונה יש למלא את פרטי המגורים בטופס בצורה מלאה ומדוייקת
    (מי ששוכר/ת - חובה לצרף חוזה שכירות ומי שמתגורר/ת בבית ההורים חובה לציין שם מלא של ההורים).
    ככל וקיים חוב ובמידה והחוב לא יוסדר עד לתאריך ו' בתשרי (21/9) לא תתקבל זכאות למלגה.

הגשת בקשה עד לתאריך: ט' אלול תשפ"ד - 26/8/2023
**הגשת בקשה לוועדת חריגים עד לתאריך: כ"ח אלול תשפ"ד - 14/9/2023 בשעה 16:00

בסיום מילוי הטופס תקבלו הודעה על המסך שהבקשה נקלטה במערכת.
בנוסף, תקבלו לדוא"ל העתק של בקשתכם.

לפרטים:

נעמה איצקוביץ
מנהלת מחלקת קידום עסקים וצעירים

 

תם הזמן למילוי טופס זה.