שימו לב - לפניות בנוגע להזמנת ציוד משרדי ולמטבח יש לפנות למזכירת האגף