1. ביצוע גמר חשבון יתאפשר רק לאחר העברת הודעה על סיום העסקה ממחלקת משאבי אנוש.
  2. לאחר ביצוע התשלומים, יופקו המסמכים הנדרשים ויועברו לעובד בדואר לכתובת המעודכנת במערכת.
  3. לברורים ספציפיים, יש לתאר בפירוט את מהות הפנייה.