עדכון אגף משאבי אנוש על יציאת עובדת לחופשת לידה
מילוי הטופס על ידי המומנה הישיר/מזכירת אגף/מחלקה

לפרטים:

אורטל רדה
רכזת משאבי אנוש ומזכירת מנהל אגף משאבי אנוש | מענה טלפוני: בימים א'-ה' בשעות הבוקר 9:00-10:30 וצהריים 14:00-15:00

 

פרטי העובדת

פרטי ממלא הטופס

Browser not supported