אגף יישובים ומתנ"ס שומרון פונה לבעלי עסקים להגיש הצעה להעמדת פודטראק בפסטיבל עלמא ביישוב רבבה

הפסטיבל בתאריך ט"ו תמוז תשפ"ב 14/7/22 בין השעות 18:00-23:00 

עלות העמדת דוכן מזון - 200 ₪

שימו לב - חל איסור בשימוש בגז

האישור מותנה בכפוף להנחיות מחלקת רישוי עסקים

הארכה: הגשת הצעה עד תאריך  י' תמוז תשפ"ב 9/7/22 בטופס זה בלבד

לפרטים נוספים ובירורים:

אבישג יוסף
מנהלת לשכת אגף יישובים ומתנ"ס
שרון צפרי
רכזת רישוי עסקים
 

פרטי האירוע

בתאריך ט"ו תמוז תשפ"ב 14/7/22 בין השעות 18:00-23:00 יתקיים פסטיבל עלמא ביישוב רבבה
אגף יישובים ומתנ"ס שומרון פותח את האפשרות להגיש הצעה להעמדת פודטראק באירוע

תנאי סף להגשה:

  • העסק מחויב ברישיון עסק
  • העסק מחויב תעודת כשרות
  • על בעל הדוכן להיות נוכח במקום לפני רישוי המשטרה

*מספר המקומות מוגבל*

פרטי המגיש

יש שימוש בגז?
יש שימוש בגז? (חובה) שדה חובה
יש שימוש באש גלויה?
יש שימוש באש גלויה? (חובה) שדה חובה
אישור
אישור (חובה) שדה חובה
תשלום דוכן
תשלום דוכן (חובה) שדה חובה
Browser not supported

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לקביעת הקריטריונים לקבלת ההצעה המתאימה.

הוועדה רשאית לא לבחון הצעה שלא הוגשה כראוי.

העמותה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להאריך את המועד להגשת הצעות. למציעים לא תהיה כל טענה, דרישה, או תביעה בעניין זה.