למילוי הממונה הישיר

לפרטים:

אלה זינר
רכזת משאבי אנוש
 

פרטי העובד/ת

מערכת שעות עדכנית

יש למלא את כלל הטבלה, ביום חופשי יש לרשום "יום חופשי"

שעות עבודה יום א (חובה) שדה חובה
יום א - שעת כניסהיום א - שעת יציאה
שעות עבודה יום ב (חובה) שדה חובה
יום ב - שעת כניסהיום ב - שעת יציאה
שעות עבודה יום ג (חובה) שדה חובה
יום ג - שעת כניסהיום ג - שעת יציאה
שעות עבודה יום ד (חובה) שדה חובה
יום ד - שעת כניסהיום ד - שעת יציאה
שעות עבודה יום ה (חובה) שדה חובה
יום ה - שעת כניסהיום ה - שעת יציאה
שעות עבודה יום ו (חובה) שדה חובה
יום ו - שעת כניסהיום ו - סיום יום עבודה

פרטי ממלא הטופס

Browser not supported