עדכון אגף משאבי אנוש על חזרת עובדת מחופשת לידה
מילוי הטופס הינו על ידי המומנה הישיר/מזכירת אגף/מחלקה בלבד.

לפרטים:

אורטל רדה
רכזת משאבי אנוש ומזכירת מנהל אגף משאבי אנוש

הבהרה מגדרית: טופס זה מנוסח בלשון זכר, אך פונה לשני המינים כאחד.

פרטי העובדת

פרטי ממלא הטופס

Browser not supported