עדכון אגף משאבי אנוש על חזרת עובדת מחופשת לידה
מילוי הטופס הינו על ידי המומנה הישיר/מזכירת אגף/מחלקה בלבד.

לפרטים:

אורטל רדה
רכזת משאבי אנוש ומזכירת מנהל אגף משאבי אנוש | מענה טלפוני: בימים א'-ה' בשעות הבוקר 9:00-10:00 וצהריים 14:30-15:30

הבהרה מגדרית: טופס זה מנוסח בלשון זכר, אך פונה לשני המינים כאחד.

פרטי העובדת

פרטי ממלא הטופס

Browser not supported