לשאלות ובירורים הנושא התפטרות של עובדי מטה ניתן לפנות ל:

ברוריה ליאני
סגנית מנהל אגף משאבי אנוש והממונה על מניעת הטרדה מינית בעבודה | מענה טלפוני: בימים א'-ה' בשעות הבוקר 9:00-10:00 וצהריים 14:30-15:30
 

 

הודעת התפטרות

לציין את התאריך בתיאום ועפ"י הנחיות אגף משאבי אנוש

פרטים אישיים

Browser not supported