לשאלות ובירורים הנושא התפטרות של עובדי מטה ניתן לפנות ל:

ברוריה ליאני
סגנית מנהל אגף משאבי אנוש
 

 

הודעת התפטרות

לציין את התאריך בתיאום ועפ"י הנחיות אגף משאבי אנוש

פרטים אישיים

Browser not supported