פרטי רכז בטחון ממלא הטופס

משימות לדיווח

תדרוך הצוות והילדים בנושא ביטחון ובטיחות
תדרוך הצוות והילדים בנושא ביטחון ובטיחות (חובה) שדה חובה
מרכיבי בטחון - גידור
מרכיבי בטחון - גידור (חובה) שדה חובה
מרכיבי בטחון - שער כניסה ומילוט
מרכיבי בטחון - שער כניסה ומילוט (חובה) שדה חובה
מערכת כריזה
מערכת כריזה (חובה) שדה חובה
ביתן שומר
ביתן שומר (חובה) שדה חובה
מקלטים
מקלטים (חובה) שדה חובה
תקינות מערכת מצלמות
תקינות מערכת מצלמות (חובה) שדה חובה
אירועים חריגים והפקת לקחים
אירועים חריגים והפקת לקחים (חובה) שדה חובה