תרפיה בבישול לאחים לילדים עם צרכים מיוחדים 

יום חמישי בשעה 17:00 בהדרכת בתיה נחמן, בעץ אפרים

10 מפגשים. מפגש ראשון: 12.5.22.

ההשתתפות בעלות סימלית ע"ס 100 ש"ח. 

הקבוצה בסבסוד אגף הרווחה ע"כ ההשתתפות מותנת בהעברת טפסים ותלושי שכר. 

טופס זה הגיע למקסימום הזנות מותר.