טיול אופניים לאבות ובנים בגילאי כיתות ז-יב.

הטיול יתקיים ביום שישי 20.5.22, י"ט באייר בשעה 9:00, ביער בן שמן.

מצב רוח עליכם, פינוק בוקר עלינו!

טופס זה הגיע למקסימום הזנות מותר.