בדיקת לחצן מצוקה

תקינות הלחצון מצוקה: (חובה) שדה חובה

תרגיל ארצי

האם בוצע תדריך ותרגול לגבי התרגיל הארצי? (חובה) שדה חובה
האם בוצע התרגיל הארצי? (חובה) שדה חובה

חג פורים

האם בוצע תדרוך לתלמידים בנושא ביטחון ובטיחות לקראת חג הפורים? (חובה) שדה חובה

פרטי ממלא הטופס