פרטי יצירת קשר

משה דגן
מנהל אגף משאבי אנוש

ברוריה ליאני
סגנית מנהל אגף משאבי אנוש

אורטל רדה
רכזת משאבי אנוש ומזכירת מנהל אגף משאבי אנוש

איתיה אלטברג
רכזת משאבי אנוש

גילה אברהמי
רכזת משאבי אנוש

שיראל לוי
רכזת משאבי אנוש

אדוה פנחס
רכזת משאבי אנוש

ימית אור שבתאי
רכזת משאבי אנוש