ברוכים הבאים למשפחת המועצה! 

טרם מילוי טופס שאלון אישי לתחילת העובדה במועצה, יש למלא את הטפסים הבאים:

 1. זכאות להשתתפות בארוחת צהריים - כחלק מהטבות לעובדי המועצה, ישנה זכאות להשתתפות במועצה בעלות ארוחות צהרים - נא מלא את הטופס הבא: לחץ כאן.
 2. זכאות למכשיר נייד - כחלק מהטבות לעובדי המועצה, הנך זכאי לקבל מכשיר נייד לצורך תפקידך, לפרטים וקבלת המכשיר - נא מלא את הטופס הבא: לחץ כאן.
 3. אישור היעדר חובות - טרם תחילת עבודה, עליך להעביר בדוא"ל hr3@shomron.org.il, או במועד הקליטה אצל רכזת הקליטה באגף משאבי אנוש, אישור ממחלקת ארנונה על אישור היעדר חוב למועצה, לבקשת האישור לחץ כאן.
 4. טופס 101 – חובה על כל עובד למלא טופס 101 טרם התחלת העבודה, למילוי טופס 101 לחץ כאן.

 

נא לקרוא בעיון את ההנחיות הבאות לפני מילוי טופס שאלון אישי, יש לוודא כי קיימים אצלך המסמכים הבאים:

 1. צילום תעודת זהות, 2 צדדים + ספח.
 2. צילום רישיון נהיגה, 2 צדדים.
 3. אישור רופא משפחה על מצב בריאותך - במידה והנפקת האישור מתעכבת יש לשלוח את האישור בדוא"ל במועד מאוחר יותר לכתובת  hr3@shomron.org.il.
 4. אם קיימת עבודה נוספת יש להכין מראש טופס תיאום מס אותו ניתן להנפיק מהאתר של מס הכנסה.
 5. יש להנפיק טופס אישור תקופות העסקה מביטוח לאומי לצורך חישוב ותקים (הבראה, מוכר וצבאי) - את הטופס ניתן להנפיק באתר ביטוח לאומי דרך השירות האישי, לנוחיותך לקישור לאתר ביטוח לאומי לחץ כאן.
  לתשומת ליבך, חישוב הותקים יוכרו מתאריך קבלת המסמך!
  במידה והנפקת האישור מתעכבת יש לשלוח את הטופס בדוא"ל במועד מאוחר יותר לכתובת hr3@shomron.org.il.
 6. ארגון עובדים מקצועי - לכל עובד ניתנת הזכות להצטרף לארגון עובדים מקצועי, עובד שמצטרף לארגון עובדים מקצועי, מנוכה משכרו החודשי מס ארגון בשווי של כ 0.92%.  במידה ואינך מעוניין להצטרף לארגון עובדים ינוכה משכרך החודשי מס ארגון בשווי של 0.8%.
  לנוחיותכם, מצ"ב לינקים להצטרפות לארגון עובדים לבחירתכם:
  לרישום להסתדרות הלאומית לחץ כאן
  לרישום להסתדרות החדשה לחץ כאן
  שים לב שעלייך לציין בהמשך הטופס, לאיזה ארגון עובדים הצטרפת.
 7. אישור תעודת מוסד - לתפקידים שבהם נדרש להגיש אישור תעודת מוסד ממשטרת ישראל, לאחר קבלת הנתונים באגף משאבי אנוש, תשלח אליך בדוא"ל תעודת מוסד, שאותה יש להדפיס ולהחתים במשטרה. את התעודה יש להעביר לדוא"ל hr3@shomron.org.il לפני תחילת עבודתך בפועל.

הבהרה מגדרית: טופס זה מנוסח בלשון זכר, אך פונה לשני המינים כאחד.

 


1
פרטים אישיים
2
פרטים אישיים נוספים
3
השכלה ושירות חובה
4
תנאים סוצייאלים
5
קופ"ח וקצובת נסיעה
6
גיוון תעסוקתי
7
אישור נתונים והצהרה

פרטים אישים

מגדר (חובה) שדה חובה

מצב משפחתי (חובה) שדה חובה

 

 

 

מילוי טפסים

אנא סמן (חובה) שדה חובה

אנא סמן (חובה) שדה חובה

אנא סמן (חובה) שדה חובה

 

פרטים נוספים

האם יש לך ילדים? (חובה) שדה חובה

 

 

בעל רישיון נהיגה? (חובה) שדה חובה

 

פרטי התקשרות

 

 

 

פרטי חשבון בנק

 

 

פרטים אישיים נוספים

האם יש לך בן/בת זוג? (חובה) שדה חובה

 

 

קרובי משפחה העובדים במועצה אזורית שומרון

הגדרת קרבת משפחה: קרבת משפחה לרבות קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ תהיה: בן זוג, בת זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן אח, בן אחות, בת אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן כלה, נכד, נכדה.

אני הח"מ, לאחר שקראתי את הגדרת קרבת משפחה מצהיר בזאת כי: (חובה) שדה חובה

 

קביעת זכאי לתשלום במקרה פטירה

קביעת זכאי לתשלום במקרה פטירה - בהתאם לסעיף 7 לחוק הגנת השכר, תש"יט-1958, רשאי עובד לקבוע כי התשלומים המגיעים לו ישולמו לכל מי שהוא בוחר/ במסגרת זו רשאי העובד, אם ברצונו בכך, לקבוע כזכאי מוסד או כל גוף אחר. אם לא יורה למי ישולמו התשלומים - ישולמו אותם תשלומים לבן הזוג, ובאין בן זוג, ליורשים החוקיים. אני הח"מ, מבקש כי משכורתי ותשלומים אחרים אשר יגיעו לי ביום פטירתי עקב/או בעת שירותי, ישולמו בכפיפות להוראות 84.1 בתקשי"ר, לאדם, מוסד או כל גוף אחר, ששמו נקוב להלן (או לרשומים בלוח שלהלן) בחלקים המצוינים מול שמותיהם (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

 

 

 

השכלה

האם אתה בוגר 12 שנות לימוד? (חובה) שדה חובה

האם אתה בוגר מוסד על תיכוני/מקצועי? (חובה) שדה חובה

האם אתה בוגר לימודי תעודה במוסד להשכלה גבוהה? (חובה) שדה חובה

האם אתה בוגר תואר ראשון (חובה) שדה חובה

האם אתה בוגר תואר שני (חובה) שדה חובה

האם אתה בוגר תואר שלישי (חובה) שדה חובה

 

פרטי שירות חובה

ציין את סוג שירותך (חובה) שדה חובה

 

 

 

תנאים סוצייאלים

האם יש לך קופת קרן פנסיה פעילה? (חובה) שדה חובה

 

האם קיימת עבודה נוספת? *במידה וכן אנא הכן טופס תיאום מס ואישור העסקה ממקום העבודה כולל היקף משרה (חובה) שדה חובה

עובדים המועסקים מתחת ל 100% משרה – הנני מצהיר כי זו עבודתי היחידה

 

חברות בוועד עובדים

חברות בוועד עובדים הינה בעלות חודשית של 40 ש"ח, הצטרפות לוועד מקנה זכאות לקבלת שי בחגים, לאחר וותק של חצי שנה

האם אתה מעוניין להצטרף לחברות בוועד עובדים? (חובה) שדה חובה

שם ארגון העובדים המקצועי אליו תרצה להשתייך (חובה) שדה חובה

לרישום לאירגון הנבחר יש להיכנס לאתר הארגון, לנוחיותכם לינקים בתחילת הטופס

האם יש לך חוב למועצה אזורית שומרון? (חובה) שדה חובה

 

 

מקומות עבודה קודמים

מקומות עבודה קודמים (חובה) שדה חובה
שם מקום העבודה הקודםתפקידסיבת הפסקת העבודהמשך תקופת העבודה (בשנים)

 

חברות בקופת חולים

קופת חולים בה אתה חבר (חובה) שדה חובה

במידה ולא קיים, נא לדאוג לשלוח בהמשך לדוא"ל: hr3@shomron.org.il

האם קיימת מגבלה/בעיה רפואית מיוחדת הקשורה לעבודה? (חובה) שדה חובה

 

קצובת נסיעה

עובד זכאי לקצובת נסיעות במידה ויש מעל 500 מטר בין מקום מגוריו למקום העבודה. התשלום הינו לפי תעריף "חופשי חודשי" לפי רפורמת התחבורה הציבורית (חובה) שדה חובה

 

גיוון תעסוקתי - פרטים אישיים לעניין חובת ייצוג הולם לפי סעיף 15 א` לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט 1959

על מנת לאפשר למועצה אזורית שומרון לקבוע תנאים מותאמים והעדפות למועמדים הזכאים לכך, יש לסמן וי (v) במקום המתאים ולצרף את האישורים המעידים על זכאותך לייצוג הולם (חובה) שדה חובה

 

הצהרות העובד

האם הורשעת בביצוע עבירת מין (בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסודות מסויימים, תשס``א-2001) (חובה) שדה חובה

הורשעת בעבירה פלילית לרבות בית דין צבאי (למעט קצין שיפוט, עבירות תעבורה (למעט עבירה לפי סעיפים (62)3, (62)9, (64, 64א, ו – 67 לפקודת התעבורה)). לעניין זה עבירה פלילית: פרטי הרישום 1 (המפורטים בסעיף 2 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א - 1981) להלן - חוק המרשם הפלילי) והרשעה - היא זו שטרם עברה לגביה תקופת המחיקה לפי סעיף 16 לחוק המרשם הפלילי (למעט שמדובר במינוי ממשלה או מינוי לתפקיד המסווג סודי ביותר) (חובה) שדה חובה

הורשעת בהליך משמעתי (2) (למעט הרשעה שעברה לגביה תקופת המחיקה לפיסעיף 25.40 לתקשי"ר) (חובה) שדה חובה

מתנהל נגדך הליך פלילי? לידיעתך, מידע על תיקים סגורים לפי סעיפים 11א ו - 21 לחוק המרשם הפלילי לא יובאו בחשבון (חובה) שדה חובה

מתנהל נגדך הליך משמעתי? (חובה) שדה חובה

ננקטו נגדך אמצעים לפי סעיף 31 לחוק המשמעת (התראה או נזיפה) למעט אמצעי משמעת לפי סעיף 31 שעברה לגביהם תקופת המחיקה כמפורט בסעיף 25.40 לתקשי"ר. (הליכים לפי סעיף 31 לחוק שירות המדינה (משמעת) התשכ"ג 1963) להלן חוק המשמעת)) (חובה) שדה חובה

אנא סמן (חובה) שדה חובה

מנהל, שותף ו/או עובד בעסק (חובה) שדה חובה

 

יש לקרוא בעיון לפני אישור

אנא סמן (חובה) שדה חובה

אנא סמן (חובה) שדה חובה

אנא סמן (חובה) שדה חובה

אנא סמן (חובה) שדה חובה

אנא סמן (חובה) שדה חובה

אנא סמן (חובה) שדה חובה

אנא סמן (חובה) שדה חובה

אנא סמן (חובה) שדה חובה

 

Browser not supported