מי שרשום כבעלים של נכס ונעשה שינוי בבעלות – מכירה ירושה או מי שרשום כמחזיק בנכס ונעשה שינוי בחזקה בנכס – השכרה / סיום שכירות - מוזמן למלא את הטופס לפי ההנחיות.

לפרטים נוספים:
אתר המועצה - מחלקת ארנונה

פרטי בעל/ת הנכס

פרטי השוכר/רוכש

פרטי הנכס

סיבת הפניה
סיבת הפניה (חובה) שדה חובה
Browser not supported