במקרה שהורי הילד גרים בנפרד, על אחד ההורים למלא טופס זה כשיש צורך באחת מהפעולות הבאות:

  • רישום אינטרנטי למוסדות החינוך. 
  • שינוי רישום הילד למוסדות החינוך.
  • ביטול רישום ממצבת התלמידים.

לפרטים:

ענת מזרחי
מזכירת מחלקת קדם יסודי

רותי זוהר
רכזת מאגרי מידע, רישום ואגרות תלמידים

 

פרטי הילד/ה

(חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחה ת"ז שם המוסד החינוכיכתה/גן
ההצהרה וההתחייבות עבור שנת הלימודים (חובה) שדה חובה
סיבת ההצהרה וההתחייבות (חובה) שדה חובה

פרטי ההורה המבקש

מצב משפחתי (חובה) שדה חובה

 
אני מצהיר/ה כי (בחר/י את המתאים) (חובה) שדה חובה
 
 

 

מסירת מסמכים נוספים (חובה) שדה חובה
Browser not supported