הטופס מיועד לתלמידים בגני ילדים ובבתי ספר,

שזקוקים להנגשה בתחום שמיעה/ראיה/פיזית/לקות למידה.

עליכם למלא את הפרטים בטופס המקוון ולצרף

את נספח מס' 1 והמסמכים המפורטים בנספח מס' 2 

לקבלת נספח מס' 1 ונספח מס' 2 לחצו כאן. 

שימו לב, הנגשת המוסד החינוכי מותנית ברישום ושיבוץ ו/או בועדות אפיון וזכאות

*תושבי עץ אפרים ושערי תקווה יש לפנות למועצה המקומית שער השומרון 

לפרטים נוספים:

רותי זוהר
רכזת מאגרי מידע, רישום ואגרות תלמידים | מענה טלפוני: בימים א'-ה' בשעות הבוקר 9:00-11:00 וצהריים 14:00-15:00

 

פרטי הילד/ה

מגדר (חובה) שדה חובה

תחום ההנגשה המבוקש (חובה) שדה חובה

בקשת ההנגשה מיועדת לשנת הלימודים (חובה) שדה חובה

פרטי ההורה

Browser not supported