קבוצה משנית (תיאור העסק) שם העסק (תת קטגוריה) חייב ברישיון הערות
חדר להשכרת כספות לא העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי), בתנאי שלא ניתן תשלום ללקוחות בתשלום מלא או חלקי. המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.
סאונה יבשה או סאונה רטובה או "חמם טורקי" – טיפולים לא רפואיים בגוף האדם. לא סאונה פריט 1.4 ד' שהיה בצו הישן כבר לא חייב ברישיון החל מתאריך 5.11.13.
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה
בית ספר לנהיגה לא מס' פריט 8.1 מכון עיסוי היה בצו הישן והוא כבר לא חייב ברישיון החל מתאריך 5.11.2013.
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.
כריכיה לא מס' פריט 10.12 היה בצו הישן והוא כבר לא חייב ברישיון החל מתאריך 5.11.2013.
הערה חשובה – במידה וגודל חנות המכירה מעל 800 מ"ר יהיה חייב ברישיון לפי פריט 6.2 לפי צו רישוי עסקים וטעונה באישור משטרה.
המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.
גיהוץ של דברי הלבשה או טקסטיל לא מס' פריט 10.4 ג' היה בצו הישן והוא כבר לא חייב ברישיון החל מתאריך 5.11.2013.
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.
חלב גולמי – תחנת איסוף לא מס' פריט 4.5 א' היה בצו הישן והוא כבר לא חייב ברישיון החל מתאריך 5.11.2013.
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.
מכון עיסוי למעט במרפאות ובתי חולים לא פריט 1.4 ה' מכון עיסוי היה בצו הישן והוא כבר לא חייב ברישיון החל מתאריך 5.11.2013
חברה העוסקת במבדקי בטיחות ויש ברשותה מאבטחים לא העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי).
המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה
קיום קורסים למדריכים שייטים וקיאקים לא העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.
עסק להרכבת מסגרות לתמונות העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.
עמדת טעינה לקטנועים חשמליים לא העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי), אך היא חייבת בקבלת אישור ממחלקת מדרכות. המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.
קליניקת חדר מלח שבו שוהה אדם לצורך טיפול רפואי לדרכי נשימה לא העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי).
הערה: יש לפנות למשרד הבריאות ולבדוק מה הדרישות שלהם לעסק מסוג זה.
המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה
חנות לקבלה ולמסירה של כביסה וגיהוץ לא העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי), בתנאי שלא יהיה טיפול בכביסה במקום. המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.
מועדון קשישים לא מועדון קשישים המפעיל בתוכו פעילויות של חוגים למיניהם וכד' לא טעון ברישוי עסק (בדומה לפעילויות חוגים במרכזים הקהילתיים).
וידאומט (מכונה אוטומטית לסרטי וידאו) או כספומט לא הצבת וידאומט בתוך שטח פרטי או בתוך הקיר של העסק, גם אם הוא פונה לרחוב כמו כספומט אינה טעונה רישיון או היתר כלשהו.
אך על פי חוק העזר העירוני (שמירת הסדר והניקיון) כמפורט בסעיף 41 א', וידאומט "ברחוב" טעון היתר להצבת מכונה או מכשיר ברחוב, העירייה כמדיניות קבועה אינה מאשרת רישיון או היתר למכונות ברחוב ולכן חל איסור על הצבת וידאומט ברחוב או על מדרכה ציבורית.
סטודיו ללימוד וייצור אומנות של קרמיקה לא העסק לא יהיה טעון רישוי כל זמן שמדובר במקום שעיקר פעילותו היא הדרכה ולא יצור לצורך מכירה.
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי).
המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה
הופעת אומן ברחוב לא אומני רחוב המופיעים ללא במה וללא מערך ישיבה מסודר, אינם טעוני רישיון ובלבד שלא מדובר בהופעה מאורגנת.
הצבת מכונת פופקורן בתוך מבנים קיימים לא הצבת המכונה לא טעונה רישוי, ישנם הנחיות של מה"ב למכונת פופקורן בתוך מבנים ייעודיים מתאריך 15.4.12
בית ספר או סדנא לטיפולי יופי וקוסמטיקה העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי), בתנאי שלא ניתן תשלום ללקוחות בתשלום מלא או חלקי. המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה
הצבת ניידת שידור או ניידת תרומת דם – מגן דוד לא העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). הערה – יש לקבל אישור מסמנכ"ל העיריה בלבד.
facebook