אירועים המוניים – חד פעמיים שאינם חייבים ברישיון עסק

אירועים המוניים – חד פעמיים שאינם חייבים ברישיון עסק

קבוצה משנית (תיאור העסק) שם העסק (תת קטגוריה) חייב ברישיון הערות
טקס דתי בבית כנסת המשולב גם בהגשת מזון לאורחים, המפורט: בר מצוה, ברית מילה, חתונה, עליה לתורה, שבת חתן, הכנסת ספר תורה בתנאי שלא כולל חגיגה מחוץ לבית הכנסת וכד'. כמו כן ניתן להגיש לאורחי הטקס הדתי, מזון מחברת קייטרינג בעלת רישיון יצרן לרישיון עסק, בתוך תחומי בית הכנסת ובלבד שלבית הכנסת יוקצה חדר מיוחד לסידור האוכל להגשה. תתאפשר מוזיקת רקע שלא תשמע כלל מחוץ לכותלי בית הכנסת ובתוך בית הכנסת בעוצמה שלא תעלה על 85 דציבלים באזור ישיבת האורחים. לא תתאפשר הופעת להקה או זמר או מופע כלשהו שאינם חלק מהטקס הדתי. לא יתאפשרו ריקודים, למעט ריקוד המהווה חלק מהטקס הדתי (ריקוד עם ספר תורה). חל איסור על פעילות בישול מזון או טיפול במזון לרבות איסור הקמת "מנגלים" מחוץ לכותלי בית הכנסת. חובה שבית הכנסת יקבל אישור לפעילותו השוטפת ממהנדס הבטיחות ושיינתן אישור כיבוי אש למבנה לא יש לתאם את האירועים עם המשטרה לגבי האבטחה והתנועה במקום האירוע. שימו לב! אם האירוע נערך בשטח ציבורי, נדרש אישור סמנכ"ל תפעול
ארוע המוני המאורגן ע"י הצבא או המדינה ומוסדותיה לא יש לתאם את האירועים עם המשטרה לגבי האבטחה והתנועה במקום האירוע. שימו לב! אם האירוע נערך בשטח ציבורי, נדרש אישור סמנכ"ל תפעול
תערוכה בתוך מיבנה של קבע לא יש לתאם את האירועים עם המשטרה לגבי האבטחה והתנועה במקום האירוע. שימו לב! אם האירוע נערך בשטח ציבורי, נדרש אישור סמנכ"ל תפעול
פעילות הנערכת בתוך בית הספר לתלמידי בית הספר שלא בתשלום, ושנערכת על ידי צוות בית הספר או המתנ"ס לא יש לתאם את האירועים עם המשטרה לגבי האבטחה והתנועה במקום האירוע. שימו לב! אם האירוע נערך בשטח ציבורי, נדרש אישור סמנכ"ל תפעול
פעילות ספורט שאינה כרוכה בהקמת במה או טריבונות לקהל, צפייה לא יש לתאם את האירועים עם המשטרה לגבי האבטחה והתנועה במקום האירוע. שימו לב! אם האירוע נערך בשטח ציבורי, נדרש אישור סמנכ"ל תפעול
דוכני החתמה אינם טעוני רישיון, הם טעוני אישור להצבת דוכן ברחוב לא יש לתאם את האירועים עם המשטרה לגבי האבטחה והתנועה במקום האירוע. שימו לב! אם האירוע נערך בשטח ציבורי, נדרש אישור סמנכ"ל תפעול
עצרת מחאה או זיכרון שכוללת נאומים לרבות זמר אחד או כמה שאינם מהווים את עיקר האירוע לא יש לתאם את האירועים עם המשטרה לגבי האבטחה והתנועה במקום האירוע. שימו לב! אם האירוע נערך בשטח ציבורי, נדרש אישור סמנכ"ל תפעול
מצעד מחאה או הפגנה או כל מטרה אחרת שאינה מקהילה קהל רב מוזמן לא יש לתאם את האירועים עם המשטרה לגבי האבטחה והתנועה במקום האירוע. שימו לב! אם האירוע נערך בשטח ציבורי, נדרש אישור סמנכ"ל תפעול
הכנסת ספר תורה שאינה כרוכה בהקמת אתר שימחה מחוץ לבית הכנסת לא יש לתאם את האירועים עם המשטרה לגבי האבטחה והתנועה במקום האירוע. שימו לב! אם האירוע נערך בשטח ציבורי, נדרש אישור סמנכ"ל תפעול
תהלוכות שאינם נגמרות בתאר שמחה פתוח לא יש לתאם את האירועים עם המשטרה לגבי האבטחה והתנועה במקום האירוע. שימו לב! אם האירוע נערך בשטח ציבורי, נדרש אישור סמנכ"ל תפעול
facebook