אגף שפ”ע

אגף שפ”ע

רמי שנוולד
מנהל אגף שפ"ע

דבר מנהל האגף 

אגף שפ”ע רואה באיכות השירות לתושב את ליבת ייעודו של האגף.

האגף רואה את ייעודו במתן איכות חיים  וסדר ציבורי, לתושבי הישובים והבאים בשעריהם,

לשירות איכותי, מקצועי, יעיל ומידי

במצבי שיגרה וחירום.

לדיווחים על מפגעים ותקלות יש לפנות למוקד המועצה – לפתחת פניות לחצו כאן 

אנשי קשר ודרכי התקשרות:

*סדר הופעת אנשי הקשר הינו לפי א”ב
facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות