הסבר מפורט לרכיבי תלוש השכר

הסבר מפורט לרכיבי תלוש השכר

הסבר מפורט לרכיבי תלוש השכר

 • תשלומי

  התשלומים כוללים: שכר משולב, החזר נסיעות מן הבית לעבודה ותוספות אחרות.​

   

   

   

 • שכר משולב

  נקבע עפ”י הדרגה במשולב עם מספר שנות הוותק.

 • ותק שכר

  הוותק מחושב על סמך אישורי ותק ממקומות עבודה קודמים הכוללים פרטים על תקופות העבודה והתפקיד.

  ההכרה בוותק קודם כפופה לתחום העיסוק. שנות השירות בצה”ל נכללות אף הן בשנות הוותק,

  אך לא לצורך קביעת הדרגה. הוותק מצויין בתלוש הן בשנים והן באחוזים.

  קיימת תקרה למספר שנות ותק המוכרות ממקומות עבודה קודמים.

  תקרה זאת מתעדכנת מעת לעת ובהתאם להסכמים ארציים.

   

  • לבעל השכלה אקדמית – הוותק נחשב מיום סיום התואר.
  • לעובד המדורג בדירוג האחיד – מקסימום שנות הוותק המוכר ממקומות עבודה קודמים – 10 שנים.
  • נכון ל 01/01/1996 התקרה לתשלום הינה 40 שנה. תוספת הוותק מחושבת בשיעור של 1% לשנה עד 30 שנות ותק ובשיעור של 0.75% עד 40 שנות ותק.
  • ב 1 לאפריל בכל שנה מתווספת שנת ותק.
  • לבעל תואר שני, או שלישי – מתווספת על כל שנת עבודה לאחר התואר חצי שנת ותק נוספת (דהיינו סה”כ 1.5 שנות ותק).
  • כמו כן, בעל תעודת הוראה (במקצועות בהם קיימים לימודי הוראה – שתנאי מוקדם לכניסה הוא בוגר אוניברסיטה ומשך הלימודים שנתיים לפחות) מתווספת בכל שנה חצי שנת ותק נוספת.
  • בדירוג מיקרוביולוגים, משולמת תוספת תואר של 6% לבעלי תואר שני ותוספת תואר של 9% לבעלי תואר שלישי.​
 • תוספת מעונות

  עובדת שהיא אם לילד עד גיל 5 זכאית לתוספת מעונות. זוהי תוספת בשכר הניתנת אוטומטית לעובדת, אף אם הילד אינו במעון. בדירוג המיקרוביולוגים, תוספת זאת משולמת עד הגיע הילד לגיל 21.

   

 • החזר הוצאות טלפון

   הינך זכאי להחזר הוצאות טלפון. מספר שיחות הטלפון שהינך זכאי להן נקבע עפ”י הדרגה, והסכום מחושב עפ”י מכפלת מחיר שיחת הטלפון במספר השיחות שנקבע.​

 • קצובת הבראה וביגוד

  ישולמו לך לאחר קבלת הקביעות אחת לשנה. קצובת הבראה משולמת במשכורת חודש יוני (המשולמת בתחילת יולי). קצובת ביגוד משולמת במשכורת יולי (המשולמת בתחילת אוגוסט). לעובדים זמניים וארעיים הסכום משולם בכל חודש בגובה 1/12 מסה”כ הקצובה.

   

  • קצובת הבראה – עד 10 שנות עבודה קצובת ההבראה מחושבת עפ”י מכסה של 11 ימים בשנה.
  • החל מהשנה ה 11 לעבודתך במוסד, המכסה משתנה ל 15 ימים בשנה.
  • התעריף ליום מתעדכן אחת לשנה עפ”י הנחיות ועדת השכר של המוסדות להשכלה גבוהה.

   

  כדאי לעקוב אחר הפרסומים בחוזרי משאבי אנוש.

   

  קצובת ביגוד – קיימות שתי רמות קצובה הנקבעות עפ”י הדרגה:

  • עד דרגה י”ט 1 בדרוג האחיד / 7 בדרוגים מקצועיים
  • מדרגה י”ט 2  בדרוג האחיד / 8 בדרוגים מקצועיים
 • קצובת נסיעה

  קצובת נסיעה

  הינך זכאי להחזר הוצאות נסיעה למקום עבודתך באוטובוס אחד או יותר ע”פ תעריפי “חופשי-חודשי”, או עפ”י תעריף נסיעה בינעירונית הזול ביותר, בכפוף לתעריף מקסימלי. התעריף נקבע עפ”י תקנות החשב הכללי בשיעור המתעדכן מפעם לפעם.

  לשם קבלת הקצובה, עליך למלא את הטפסים המיועדים לכך ולדאוג לעדכן את הנתונים במקרה של שינוי.​

 • גמול השתלמות

  ישולם לך על סמך תעודת זכאות הניתנת על-ידי הוועדה הארצית לגמול השתלמות במוסדות להשכלה גבוהה. אם אושרה זכאותך, תקבל את הגמול בהתאם לתעריף בדירוגך ובהתאם לתחולה שקבעה הוועדה.

 • הוצאות נסיעה ואש"ל

  אם הינך יוצא לרגל תפקידך מחוץ לעיר במרחק העולה על 10 ק”מ,

  הינך זכאי להחזר הוצאות נסיעה ואש”ל לפי התעריפים המתפרסמים בהודעות אגף משאבי אנוש.

  כללי הזכאות:

  • ארוחת בוקר – אם יצאת לרגל תפקידך מביתך בין השעות 04:00 עד 07:00 בבוקר או אם נאלצת ללון לילה קודם מחוץ לביתך.
  • ארוחת צהרים – אם שהית לרגל תפקידך 4 שעות לפחות מחוץ לעיר וחזרת למקום עבודתך הרגיל חצי שעה או יותר לאחר סיום שעות העבודה הרגילות.
  • ארוחת ערב – אם שהית לרגל תפקידך 4 שעות או יותר מחוץ לעיר וחזרת למקום עבודתך הרגיל אחרי השעה 19:00, או אם לרגל תפקידך נאלצת ללון מחוץ לביתך בלילה לאחר מכן, הינך זכאי להחזר הוצאות לינה בתפקיד לפי לינת יחיד במלון בדירוג של עד 3 כוכבים.

   

  עליך לפרט את הוצאות הנסיעה והאש”ל החודשיים על גבי הטפסים המיועדים לכך ונמצאים במדור שכר ולשולחם למדור שכר עד ה- 10 בחודש, כדי שההחזר יבוצע במשכורת אותו חודש.

 • דמי חברות באגודות מקצועיות

  הינך רשאי להגיש קבלות עבור דמי חברות בשתי אגודות מקצועיות,

  אם הינן בתחום העיסוק או המקצוע שהינך עוסק בו.

  ההחזר נעשה עפ”י תעריף גג המתעדכן מעת לעת ובהתאם לרשימת האגודות המקצועיות,  ובהתאם לחלקיות משרתך.

  אם הינך מדורג בדירוג מח”ר או מהנדסים, אף אם לא המצאת קבלות עבור דמי חברות,  ישולם לך ההחזר אוטומטית בכל שנה במשכורת חודש אוקטובר עפ”י תעריף מגולם המתעדכן עפ”י הסכמים ארציים.

  עבור עובדים המדורגים בדרוג טכנאים מושווי טכנאים, הדרוג האחיד ומיקרוביולוגים,  מתקבל במדור סגל מנהלי וטכני חשבון קולקטיבי מן האגודות.

  האוניברסיטה תשלם ישירות לאגודות, על פי זכאות וחלקיות משרה.

  אם הינך עו”ד או רו”ח, עליך להגיש למתאמת במדור סגל מנהלי וטכני הוראת תשלום. לאחר אישור חריג של סמנכ”ל משאבי אנוש,

  תשלם האוניברסיטה ישירות לאגודה ע”ס הוראת התשלום.

   

 • הוצאות אחזקת רכב

   אחזקת הרכב נקבעת ע”י אחד משלושת הדרכים הבאות:

  – קצובה ע”פי דרגה – אוטומטית

  – קצובה ע”פי סטטוס התפקיד – אוטומטית

  – קצובה ע”פי דרישה של הממונה לועדת רכב עקב צורך ניידות בפועל

   

  עובדים הזכאים למרכיב קצובת קילומטרים, יקבלו החזר ובתנאי שימציאו אישורי בעלות על רכב ורישיון נהיגה.

   

  גובה הקצובה יצויין במכתב הקבלה. בתלוש יצויין ההחזר בפרוט המרכיבים:

  – תשלום הוצאות משתנות המתבסס על תעריף לק”מ שנקבע

  בהתאם למחירי הדלק. לכל עובד נקבעת מכסת הק”מ לה הוא זכאי,

  ומכסה זו מוכפלת בתעריף לק”מ לקביעת הסכום לתשלום.

   

  – תשלום הוצאות קבועות נועד לכסות הוצאות כגון בלאי, והוא

  פונקציה של מכסת ההוצאות המשתנות שנקבעה לעובד.

  הסכומים מתעדכנים מעת לעת ע”י החשב הכללי.

   

  זכאות להחזר הוצאות עבור אחזקת רכב במכסה של 375 ק”מ בחודש ומעלה נקבעת על סמך ועדת רכב שדנה בבקשות המועברות ע”י הממונים תוך קבלת החלטה על סמך היקף הנסיעות בתפקיד או אם הנך מתקבל לתפקיד המוגדר כסטטוס המקנה קצובת ק”מ כנ”ל,

  תקבל החזר אגרת רישוי, ביטוח חובה וביטוח רכב מקיף פעם בשנה,

  שיהיה תלוי בהיקף המשרה ובתקרה להחזר, כדלהלן:

   

  אגרת הרישוי – תשלום האגרה יעשה על-ידך. עליך לשלוח את צילום טופס האגרה, לאחר התשלום,  למדור סגל מינהלי וטכני עד ה 10 בכל חודש, כדי שההחזר יבוצע במשכורת אותו חודש.

  גובה ההחזר יהיה ללא התשלום בגין אגרת רדיו.

  ביטוח הרכב – ביטוח הרכב בהסדר דרך חברת הביטוח אשר זוכה במכרז האוניברסיטה (משתנה מעת לעת)  במקרה כזה, עליך לפנות לחברה ולהודיע את פרטי הרכב. ההתחשבנות נעשית באופן ישיר עם האוניברסיטה, אלא אם כן עליך להשלים סכום נוסף בגין חלקיות משרה או ביטוחים מיוחדים שהאוניברסיטה אינה מכסה כמו:

  נהג צעיר, ביטוח שמשות וכו’. במקרה זה, הסכומים ינוכו דרך תלוש השכר.

  חשוב לדעת! אישורים אשר מגיעים עד ה 10 בכל חודש ייכנסו לחישוב המשכורת השוטפת.

  חומר שיגיע לאחר מכן, יטופל במשכורת הבאה. בכדי לקבל ההחזרים המפורטים לעיל יש צורך בהצגת הצהרת בן/בת זוג כי איננו/ה זכאי/ת ממקום עבודתו/ה להחזרים בגין אחזקת רכב.

 • ניכויים והפרשות מס הכנסה

   הניכויים והזיכויים נעשים עפ”י גובה משכורתך ונתוניך ולפי תקנות מס הכנסה.

  עפ”י פקודת מס הכנסה ותקנותיה, ניתנות הקלות מס בין היתר במקרים הבאים:

  – נכה 100% שבידו אישור ממשרד הביטחון או ממשרד האוצר

  – עובד שטרם מלאו לו 18 שנה ויש לו אישור על הוצאות לימודים

  – עובד המצהיר על היעדר הכנסה בראשית שנת המס

  – אשה שבעלה מחוסר הכנסה

  – עובד המשלם הוצאות כלכלה עבור ילדים שאינם אצלו

  – עובד המשלם מזונות לאשתו

  – תושבי ישובים מסויימים זכאים להנחה במס

  – עולים חדשים

   

  במקרים אלו עליך לפנות לפקיד השומה במקום מגוריך, כדי לקבל אישור מתאים.  את האישור יש להעביר למדור שכר.

 • ביטוח לאומי

  התשלומים מנוכים עפ”י חוק הביטוח הלאומי.

  החוק מקנה זכויות של זקנה ושארים, מענק לידה ודמי לידה, קצובת ילדים, ביטוח אבטלה וביטוח נכות.

   

 • ביטוח חיים

  ביטוח החיים תחולתו למקרה של מוות, כולל מוות בתאונה (כפל ביטוח).

  גובה הביטוח נכון לאוקטובר 2007 – 130250 ש”ח. בתשלום הפרמיה משתתפת גם האוניברסיטה.

  סכומי הביטוח משתנים כל 3 חודשים. נכון ל 01/10/2005 מנוכה סך של 21.75 ש”ח מהמעביד ומהעובד.

 • קרן פנסיה

  “מקפת” – עפ”י תקנון “מקפת”, הפנסיה מקיפה לזיקנה, נכות ושארים.

  השיעורים החודשיים מופרשים מן המשכורת הקובעת,

  הרשומה בתלוש בשם “ב. להפרשות-שוטף” גובה ההפרשות עבור מקפת הותיקה והחדשה הינם כדלקמן:

  עובד              מעביד  ​

  ​                               פיצויים            פיצויים

  מקפת הותיקה (מקפת א’)     7%          7.50%  6%

  מקפת החדשה (מקפת ב’)    5.50%      6%       6%

   

 • רציפות זכויות פנסיה

  עובד המבוטח בתכניות פנסיה אחרות אשר עמן יש למקפת הסדרי רציפות, יקבל פנסיה מהקרן האחרונה בה צבר זכויות. הפנסיה שתשולם לו תכלול את הזכויות שצבר בכל הקרנות או המוסדות על פי השתתפותן. הרציפות הינה לצורך תשלום פנסיית זקנה, נכות ושארים.​

 • קרן השתלמות

  כל עובד מצורף לקרן השתלמות (בהתאם לבחירתו).

  אחוז הפרשות מנוכה מהמשכורת הקובעת כדלקמן:

  2.5% – הפרשת העובד

  7.5% – הפרשת המעביד

  כספים אלו ניתן לשחרר לאחר 3 שנים לצורך השתלמות או לאחר 6 שנים לכל מטרה.​

 • קופת גמל

   

  גובה ההפרשות:

  6.5% עובד, 6.5% מעביד עד 10/97

  5.4% עובד, 5.4% מעביד בחודש 11/97

  5% עובד, 5% מעביד מחודש 12/97

  גובה ההפרשות החל מחודש 01/06:

  5% עובד, 7.5% מעביד

   

 • מס ועד

  מנוכה מדי חודש בגובה % 0.5 מהרכיבים הפנסיוניים

  ומועבר למועצת העובדים המנהליים והטכניים .​

   

 • ביטוח בריאות

  החל מ 01/01/95 דמי ביטוח בריאות נגבים על-ידי המוסד לביטוח לאומי ולא על-ידי קופות החולים. הניכוי מבוצע עפ”י חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

   

 • דמי חבר וטיפול מקצועי בהסתדרויות

  קופות החולים שעבורן מנוכים דמי חבר ודמי טיפול מקצועי הינן:

  ההסתדרות הכללית החדשה, קופת חולים לאומית, קופת חולים מאוחדת, אגודת ישראל, הפועל המזרחי, פועלי אגודת ישראל, מכבי.

  במידה והינך חבר ההסתדרות הכללית ינוכה ממך דמי חבר בגובה 0.95%

  ועפ”י התקרה שנקבעת ע”י ההסתדרות. במידה ואינך חבר ההסתדרות הכללית ינוכה ממך דמי טיפול מקצועי בגובה 0.8% ועפ”י התקרה שנקבעת ע”י ההסתדרות.​

   

facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות