מחלקת כלכלה ורגולציה

מחלקת כלכלה ורגולציה

המחלקה הוקמה במטרה לסייע בקידום היציבות הכלכלית של הישובים, לבקר ולפקח את התנהלות הישוב כארגון מקצועי בהיבטים החוקיים, התקציביים והניהוליים הן באמצעות פרסום נהלים ועריכת בקרות רוחביות והן באמצעות תכניות עבודה וליווי פרטני.
תחומי הפעילות סובבים סביב נושאים בהם ישנן חשיפות משפטיות או כלכליות, בשאיפה לצמצם אותן בכדי לחזק את הישוב.

קהל היעד – יו”ר | מזכיר | מזכירויות הישובים

פרויקטים

  • בקרות ופרס ניהול תקין  פעמיים בשנה (בחודשים: ינואר ויוני) מפורסמות בקרות רוחביות המודדות את הישובים בפרמטרים שונים ומזכות בפרס כספי ומשוב לקידום הישוב.
  • חוזר מנכ”ל – מדי שנה בחודש דצמבר מפורסם חוזר מנכ”ל הכולל פרסומים מקצועיים בתחומי פעילות מחלקת כלכלה ורגולציה.
  • פרס ראש המועצה – מדי שנה מקודם פרס ראש המועצה על ידי המחלקה, לישובים מצטיינים, בפרויקט המונע ע”י מחלקת כלכלה ורגולציה.
facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות