מחלקת הסעות תלמידים

מחלקת הסעות תלמידים

מועצה אזורית שומרון מפעילה מערך הסעות תלמידים במסגרת החינוך הרגיל ובמסגרת החינוך המיוחד, בהתאם לקריטריונים שנקבעו במשרד החינוך.

⇐ לזמני יציאת הסעות תלמידים שנה"ל תשפ"א לחצו כאן

הסעת התלמידים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר, או שבית הספר נמצא מרחק ניכר מביתם עפ"י אזור הרישום. לאזורי הרישום במועצה לחצו כאן

הסעה ניתנת גם לתלמידי החינוך המיוחד אשר לומדים בבית ספר העונים על צרכיהם הייחודיים. ההסעות מתקיימות במתכונת יום-יומית, בהתאם למערכת השעות הרשמית של מוסדות החינוך. פרטים נוספים באתר משרד החינוך, ובחוזרי מנכ"ל בנושא הסעות.

facebook