ביטוח תלמידים

ביטוח תלמידים

תלמידי בתי הספר גני הילדים והמעונות מבוטחים בחברת ביטוח איילון, בכיסוי ביטוחי תאונות אישיות תלמידים.
במקרה הצורך, על מנת להגיש תביעה יש לשלוח את טופס התביעה ישירות לחברת הביטוח עפ"י הפרטים המופיעים בטופס

לכל שאלה ניתן לפנות אלינו

facebook