תשלומים אזור התעשייה ברקן

תשלומים אזור התעשייה ברקן

מנהלת אזור התעשיה ברקן אמונה על הקשר בין התעשיינים למשרדי המועצה ונותני השרותים במועצה.
החיוב והגביה של תשלומים באזור התעשייה ברקן נעשים ע”י מחלקת גביה וארנונה.
 • אגרת ביוב

  התשלומים עבור אגרת הביוב נעשים בהתאם לחוקי העזר:

  1. חוק עזר למועצה האזורית שומרון: אגרת ביוב – לצפייה בחוקי העזר בתחום הביוב לחצו כאן
  2. חוק עזר למועצה אזורית שומרון: הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב –  לצפייה בחוק עזר לחצו כאן

   

 • אגרת שמירה

  החיוב הינו בהתאם לחוק עזר לשומרון: אזור התעשיה ברקן – שרותי שמירה, התשנ”ט-1999 – לצפייה בחוק לחצו כאן.

 • אשפה

  החיוב באשפה הינו בהתאם  לחוק עזר לשומרון (שמירת הסדר והניקיון) התשנ”ב 1991.

 • פינוי אשפה תעשייתית

  להצטרפות לשירות פינוי אשפה תעשייתית באזור התעשייה ברקן יש לפנות למנהלת אזור התעשייה – לפרטים וטופס הצטרפות לחצו כאן

  לברורים בנושא תשלום חודשי יש לפנות למחלקת גביה וארנונה 

 • אגרת שילוט

  החיוב הינו בהתאם לחוק עזר לשומרון(מודעות ושלטים), התשע”ב-2012.לצפייה בחוק לחצו כאן.

  • השומה נשלחת אחת לשנה בגין שלטים המוצבים בתחום המועצה האזורית שומרון.
  • החיוב לשלט נקבע לפי סוגו, גודלו ומיקומו.
  • על כל שינוי בשלט / הסרה / החלפה – יש לדווח בכתב למחלקת הגביה ובמועד:
  • כתובת דוא”ל: gviya@shomron.org.il
  • מספר פקס: 03-9061169
  • כתובת דואר: ת”ד 120, אזוה”ת ברקן 4482100
  • השומה תישלח בכל שנה עבור כל שלט בגינו דווח למחלקת הגביה או ידוע במחלקת הגביה וזאת עד למועד קבלת הודעה בכתב במחלקת הגביה על הסרתו.
  • שלט שהוצג לאחר ה-30 ביוני יחוייב במחצית האגרה השנתית וזאת בתנאי שמציג השלט הודיע על כך במועד ובכתב למחלקת הגביה.
  • באחריות שולח ההודעה לודא קבלתה במחלקת הגביה.
facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות