תכנית צהרוני "ניצנים"

תכנית צהרוני "ניצנים"

תכנית ניצנים הינה תכנית כלל ארצית להפעלת צהרונים. התכנית מאפשרת הארכת יום הלימודים במוסדות החינוך לילדים בגילאי 3-8.

מטרת התכנית היא לאפשר מרחב לימודי, תעסוקתי וחברתי לתלמידים ומתן מענה להורים כהזדמנות להשתלב בשוק העבודה.
במהלך הפעילות מתקיימות הפעלות ע"י המדריכים, חוגים, הכנת שיעורי בית ומוגשת ארוחה חמה בריאה ומזינה.

 • פרטי זמנים ועלויות

  הפעילות מתקיימת 5 ימים בשבוע, מתום יום הלימודים עד השעה 16:00.

  עלות התכנית להורים – 350 ₪ השתתפות משרד החינוך – 300 ש"ח.

  • תכנית ניצנים הורחבה ומאפשרת מענה לילדים ולהורים גם בתקופות חופשות בחגים (חנוכה ופסח), ההשתתפות ליום פעילות בקייטנה זו היא בעלות סמלית והיתרה מסובסדת ע"י משרד החינוך.

 • תחומי אחריות

  היישובים שבחרו להצטרף לתכנית מפעילים את התכנית באופן עצמאי או באמצעות זכיינים. היישוב אחראי על הרשמה, גבייה, תשלומי ספקים, גיוס כוח אדם, ותכנים פדגוגים.

  המועצה אחראית על המתווה הפדגוגי, קשר עם משרד החינוך, העברת בקשות ההקצאה ופיקוח על המפעילים / זכיינים.

  משרד החינוך מפקח על רמת השירות, המענה החינוכי, איכות הארוחות והעברת ההקצבה לרשויות.

בשנת הלימודים תשע"ח משתתפות בתכנית ניצנים מעל 100 מסגרות ובהם מעל 2,500 תלמידים.
המועצה גייסה רכז רשותי האחראי על ביצוע התכנית ע"פ דרישות ונהלי משרד החינוך.

•  למוסדות המעוניינים ניתנת אפשרות "הרחבה" לתכנית – הוספת שעות פעילות, העשרה וכד', בהתאם להנחיות המופיעות בקול קורא באתר משרד החינוך.

למידע על התכנית באתר משרד החינוך לחצו כאן 

facebook