גני ילדים

גני ילדים

מתוך הכרה בגודל האחריות המוטלת עלינו אנו באגף החינוך, יחד עם הפיקוח וההדרכה, עם צוותי המעונות והגנים ועם הוועדות הישוביות,  אנו עושים ככל יכולתנו להעשיר את עולמם  של הילדים ולהקנות להם כלים שיהוו מסד להמשך לימודיהם בעתיד.

שיבוץ לגני ילדים תשפ"אהאתר יפתח ביום חמישי 25.6

 

הילדים המתחנכים אצלנו הם מגיל שלושה חודשים ועד היכנסם לבית הספר וחינוכם נעשה במעונות, בגנים הממלכתיים דתיים, ממלכתיים, חינוך מיוחד והמוכרים שאינם רשמיים.

"הגיל הרך" מהווה בסיס לחיי המבוגר העתידי ותוכניות הגיל הרך נגזרות מתוך החזון החינוכי באגף החינוך בשילוב עם הדגשי משרד החינוך. צוות המדור הציב לעצמו מטרה לטפח תרבות של איכות המחייבת שיתוף פעולה עם כל ישוב וישוב על פי צרכיו, תוכניות ויוזמות בכל מוסד על פי נטייתה של מנהלת המוסד והצוות המלווה אותה ועל פי הצרכים היישוביים, יצירת אקלים לומד והכשרת כל צוותי החינוך השייכים למדור.
אנו רואים חשיבות רבה בקידום ההישגים הלימודיים ולכן אנו מתמקדים ביחד עם הפיקוח בהכשרת צוותי החינוך בשיתוף מרכזי העשרה תוך כדי הכשרת הצוות המוביל את המסגרות החינוכיות בתחומים הנוגעים לקידום הילד על פי צרכיו האישיים.
הכשרת הצוותים מתמקדת בפיתוח התחום הרגשי, החברתי והקוגניטיבי , כל גיל בהתאמה לרמתו ויכולותיו.
אנו מאמינים שהילדים של היום הם אנשי הרוח, המדענים ואנשי החינוך של המחר, הם עסוקים בחיפוש אחר פתרונות יצירתיים ופיתוח מיומנויות וכישורי חיים ואנו כמחנכים מחפשים דרך לאפשר להם עשייה ויצירתיות על ידי חשיפתם לסביבה חינוכית תואמת התפתחות, סביבה מאתגרת אשר תיתן להם את הכלים להגשים את שאיפותיהם.

לצפיה בסרטון מסכם של שנה"ל תשע"ח בגני הילדים בשומרון לחצו כאן

נתונים כמותיים במחלקה לגיל הרך – שנת הלימודים תשע"ט

פירוט נתונים כמותיים
מספר גנ"י ממ"ד 129
מספר גנ"י מ"מ 21
מספר גנ"י חנ"מ 12
סה"כ תלמידי גנים 4516
סה"כ תלמידי מעונות 2123
סה"כ סייעות 350
facebook