בתי הספר ביישובים

בתי הספר ביישובים

לקבלת מידע ופרטי התקשרות עם בתי הספר ביישובים בחרו את הישוב המבוקש

שםאחיה אבני חפץ
טלפון09-8943280
מנהל/תשירה ישראל
מזכירותדפנה שטראוס
דוא”ל ביה”סdafnas8989@gmail.com
דוא”ל מנהל/תshira.israel@gmail.com
סמל מוסד415463
כתובת ביה”סאבני חפץ  ד.נ.  צפון השומרון 44861
שםת”ת בנים – איתמר 
טלפון02-9974336
מנהל/תמשה כהניאן
מזכירותעינת בן יעקב
דוא”ל ביה”סtalmuditamar@gmail.com
דוא”ל מנהל/ת
סמל מוסד413104
כתובת ביה”סאיתמר ד.נ. לב השומרון
44834

 

שםבאר מרים – איתמר
טלפון02-9978403
מנהל/תגלית רקנטי
מזכירותשילת אלקיים
דוא”ל ביה”סbmiriam10@gmail.com
דוא”ל מנהל/תgalitrekanati1@gmail.com
סמל מוסד413104
כתובת ביה”סאיתמר ד.נ. לב השומרון
44834

 

שםחיצים – איתמר
טלפון02-9971777
מנהל/תשי סויסה יהושע שרמן
מזכירותסימה
דוא”ל ביה”סoffice@chitzim.co.il
דוא”ל מנהל/ת suisa555@gmail.com
ysherman1@gmail.com
סמל מוסד441857
כתובת ביה”סאיתמר ד.נ. לב השומרון
44834
שםנחלת צבי – בנים אלון מורה
טלפון02-9973041
מנהל/תיאיר הרצברג
מזכירותבת שבע רודה
דוא”ל  ביה”סbanim@neto.net.il
דוא”ל מנהל/תyairhe1@gmail.com
סמל מוסד414961
כתובת ביה”סת.ד. 436 אלון מורה  ד.נ.  לב השומרון 44833

 

שםנחלת צבי – בנות אלון מורה
טלפון02-9974225
מנהל/תאוהד וינברג
מזכירותדליה מיכאלי
דוא”ל  ביה”סbsn9001@gmail.com
דוא”ל מנהל/תohad3456@gmail.com
סמל מוסד413989
כתובת ביה”סאלון מורה  ד.נ.  לב השומרון 44833

 

שםחטיבת ביניים אלון מורה
טלפון02-9972477
מנהל/תיניב גליק
מזכירותיעל אריאל
דוא”ל  ביה”סytem613@gmail.com
דוא”ל מנהל/תmhb.gavhahar@gmail.com
סמל מוסד441220
כתובת ביה”סאלון מורה ד.נ. לב השומרון 44833

 

שםאל ארצי – אלון מורה
טלפון02-9972477
מנהל/תאריאל שיוביץ
מזכירותיעל אריאל
דוא”ל ביה”סytem613@gmail.com
דוא”ל מנהל/תariels316@gmail.com
סמל מוסד441220
כתובת ביה”סאלון מורה ד.נ. לב השומרון 44833

 

 

 

 

 

 

שםנחלת צבי-בנים אלון מורה
טלפון02-9973041
מנהל/תיאיר הרצברג
מזכירותבת שבע רודה
דוא”ל  ביה”סbanim@neto.net.il
דוא”ל מנהל/תyairhe1@gmail.com
סמל מוסד414961
כתובת ביה”סת.ד. 436 אלון מורה  ד.נ.  לב השומרון 44833

 

שםנחלת צבי-בנות אלון מורה
טלפון02-9974225
מנהל/תאוהד וינברג
מזכירותדליה מיכאלי
דוא”ל  ביה”סbsn9001@gmail.com
דוא”ל מנהל/תohad3456@gmail.com
סמל מוסד413989
כתובת ביה”סאלון מורה  ד.נ.  לב השומרון 44833

 

שםחטיבת ביניים אלון מורה
טלפון02-9972477 
מנהל/תיניב גליק
מזכירותיעל אריאל
דוא”ל  ביה”סytem613@gmail.com
דוא”ל מנהל/תmhb.gavhahar@gmail.com
סמל מוסד441220
כתובת ביה”סאלון מורה ד.נ. לב השומרון 44833

 

שםחט”ב ברוכין
טלפון03-9612412
מנהל/תשלמה זוננשיין
מזכירותאביטל כהן
דוא”ל ביה”סytbruchin@gmail.com
דוא”ל מנהל/תzonnen@edig.co.il
סמל מוסד482265
כתובת ביה”סברוכין ד.נ. מודיעין
שםמ”מ ברקן
טלפון03-5251473
מנהל/תאתי יזרעאל
מזכירותריקי חשאי
דוא”ל ביה”סezoribarkan@gmail.com
דוא”ל מנהל/תetiizrael@gmail.com
סמל מוסד442590
כתובת ביה”סברקן  ד.נ. אפרים 44820

 

שםהר ברכה בנים
טלפון02-5797060
מנהל/תאבינח  ברנר
מזכירותרננה באום
דוא”ל  ביה”סbrachaschool@gmail.com
דוא”ל מנהל/תbrenerim@gmail.com
סמל מוסד430306
כתובת ביה”סהר ברכה ד.נ. לב השומרון  44835

 

שםהר ברכה בנות
טלפון02-6524632
מנהל/תחגית קארו
מזכירותתהילה סויסא
דוא”ל  ביה”סbsbrachabanot@gmail.com
דוא”ל מנהל/תkaro.chagit@gmail.com
סמל מוסד482083
כתובת ביה”סהר ברכה ד.נ. לב השומרון  44835

 

שםאולפנת הר ברכה
טלפון02-5874925
מנהל/תעירית מרילוס
מזכירותאורטל סעד
דוא”ל ביה”סulpenabracha@gmail.com
דוא”ל מנהל/ת402480@gmail.com
סמל מוסד482166
כתובת ביה”סהר ברכה ד.נ. לב השומרון
44835
שםטללי אורות טל מנשה
טלפון04-6350373
מנהל/תיפעת שבלב
מזכירותרחל אפרתי
דוא”ל ביה”סtalaleyorot@gmail.com
דוא”ל מנהל/תshavlevy@gmail.com
סמל מוסד415455
כתובת ביה”סטל מנשה ד.נ. מנשה 37867
שםת”ת  יצהר
טלפון02-9972869
מנהל/תר’ יהודה ליבמן
ארז ותיק
מזכירותאריאלה
דוא”ל ביה”סtatben@gmail.com
דוא”ל מנהל/תylivman@gmail.com
erezvatik@gmail.com
סמל מוסד616284
כתובת ביה”סיצהר  ד.נ. לב השומרון  44831

 

שםממ”ד יקיר
טלפון09-7923093
מנהל/תדליה רובין
מזכירותעינת שטרן ונטלי נהרי
דוא”ל ביה”סyakir.school@gmail.com
דוא”ל מנהל/תd.rubin932@gmail.com
אתר בי”סhttps://moodle.mashov.info/mamad-yakir/ 
סמל מוסד414623
כתובת ביה”סיקיר ד.נ. לב השומרון 4843
שם“קדם” כפר תפוח 
טלפון03-6242817
מנהל/תשלו אנגל
מזכירותורד שטטמן
דוא”ל ביה”סtapuchschool@gmail.com
דוא”ל מנהל/תshalevengel@gmail.com
סמל מוסד457291
כתובת ביה”סכפר תפוח ד.נ. אפרים 44829
שםאורים עלי זהב/לשם
טלפון03-6744993
מנהל/תטלי פולק
מזכירותרננה קרן ורות צברי
דוא”ל ביה”סmazal.school@gmail.com
דוא”ל מנהל/תpollaktali@gmail.com
סמל מוסד480053
כתובת ביה”סעלי זהב ד.נ. מודיעין
71949
שםסלעית
טלפון09-9668181
מנהל/תנמרוד בן נח
מזכירותענבל
דוא”ל ביה”סschool.salit@gmail.com
דוא”ל מנהל/תnimrodbennoah@gmail.com
סמל מוסד482182
כתובת ביה”ססלעית  ד.נ. השרון התיכון 44885
שםאורים עלי זהב/לשם
טלפון03-6744993
מנהל/תטלי פולק
מזכירותרננה קרן ורות צברי
דוא”ל ביה”סmazal.school@gmail.com
דוא”ל מנהל/תpollaktali@gmail.com
סמל מוסד480053
כתובת ביה”סעלי זהב ד.נ. מודיעין
71949
שםשיל”ת פדואל
טלפון03-9091646
מנהל/תיעל נדב
מזכירותבקי כהן ואודל אביחי
דוא”ל ביה”סpeduelschool@gmail.com
דוא”ל מנהל/תyaelnadav11@gmail.com
סמל מוסד416214
כתובת ביה”ספדואל ד.נ. מודיעין 71940
שםרבבה בנים
טלפון03-5238066
מנהל/תישי גרטלר
מזכירותצורית
דוא”ל  ביה”סschool.revava@gmail.com
דוא”ל מנהל/תyishay.gertler@gmail.com
סמל מוסד430330
כתובת ביה”סרבבה  ד.נ. לב השומרון 44839

 

שםרבבה בנות
טלפון03-7363745
מנהל/תמירי כהן
מזכירותרינה באב”ד
דוא”ל ביה”סrevavabanot@gmail.com
דוא”ל מנהל/תmirir.evava@gmail.com
סמל מוסד482190
כתובת ביה”סרבבה  ד.נ. לב השומרון 44839

 

שםחן השומרון 
טלפון09-8841590
מנהל/תאתי זהבי
מזכירותחני מילוא
דוא”ל ביה”סY-shavey-ssh-S@kishurim.k12.il
דוא”ל מנהל/תtutina65@gmail.com
סמל מוסד420208
כתובת ביה”סשבי שומרון ד.נ.צפון השומרון
44858

 

שםאולפנת צביה רבבה
טלפון03-9367933
מנהל/תהרב שמואל וייס
מזכירותנאווה
דוא”ל ביה”סz.revava@gmail.com
דוא”ל מנהל/תrosh.zviarevava@gmail.com
סמל מוסד441980
כתובת ביה”סרבבה  ד.נ. לב השומרון
44839
שם“שומרון” שבי שומרון
טלפון09-8321990
מנהל/תנעמי אופן
מזכירותנעמה שני
דוא”ל ביה”סshomron.bs.tat@gmail.com
דוא”ל מנהל/תnaomio26@gmail.com
סמל מוסד413708
כתובת ביה”סשבי שומרון  ד.נ.  צפון השומרון
44858

 

שםרמון  שערי תקווה
טלפון03-9361532
מנהל/תאיתי קרמר
מזכירותפנינה עזריאלי
דוא”ל  ביה”סramon1532@gmail.com
דוא”ל מנהל/תitai.kra@gmail.com
סמל מוסד416941
כתובת ביה”סשערי תקווה ד.נ.  אפרים
44810

 

שםממ”ד שערי תקווה 
טלפון03-5296629
מנהל/תהראל שמח
מזכירותרבקה מני ועדי ארזי
דוא”ל ביה”סmamad.s.t.7@gmail.com
דוא”ל מנהל/תharel.s10@gmail.com
סמל מוסד430322
כתובת ביה”סשערי תקווה ד.נ.  אפרים
44810

 

 

שםעומר שקד
טלפון04-6350296
מנהל/תפנינה בר מוחא
מזכירותענבל שוסטר
דוא”ל ביה”סbsomer@walla.com
דוא”ל מנהל/תbarmoha1@gmail.com
סמל מוסד414193
כתובת ביה”סשקד  ד.נ.  מנשה  37862
    facebook
    שינוי גודל גופנים
    ניגודיות