בתי ספר יסודיים

בתי ספר יסודיים

המחלקה לחינוך יסודי שמה לה למטרה לקידום המצוינות בבתי הספר מתוך ראיית כל מוסד כייחודי ומתוך רצון לתת מענה הולם לילדי בתי הספר הן כפרטים והן כארגון.

מצוינות שהיא תהליך לקידום ושיפור מתמיד ומתוך רצון למצות מכל ארגון ומכל ילד את היכולות שלו.
אנו מנהלים שיתוף פעולה מלא יחד עם משרד החינוך מתוך הבנה משותפת כי על מנת לתת מענה שלם יש להתייחס לבית הספר יחד. הן בהיבטים הארגוניים-מנהלתיים והן בהיבטים הפדגוגיים.
יחד אנו מקדמים פיתוח תכניות לימודיות הולמות, דואגים להשבחת כוח ההוראה ומפתחים תכניות ייחודיות על בסיס ערכי היסוד של החברה במענה לכל קהילה על פי הייחודיות שלה.

אנו רואים בהורים ובקהילה שותפים נאמנים בתהליך החינוך ובקבלת החלטות בנוגע להדגשים ולסדרי עדיפויות.

נתונים כמותיים במחלקת בתי הספר יסודיים – שנת הלימודים תשע”ט:

פירוט נתונים כמותיים
מספר בתי ספר ממלכתי דתי14
מספר בתי ספר ממלכתי 4
מספר בתי ספר של החינוך החרדי1
מספר בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים2
מספר בתי ספר חינוך מיוחד1
סה”כ תלמידי בבתי ספר יסודיים7364
facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות