בתי ספר יסודיים

בתי ספר יסודיים

המחלקה לחינוך יסודי שמה לה למטרה לקידום המצוינות בבתי הספר מתוך ראיית כל מוסד כייחודי ומתוך רצון לתת מענה הולם לילדי בתי הספר הן כפרטים והן כארגון.

מצוינות שהיא תהליך לקידום ושיפור מתמיד ומתוך רצון למצות מכל ארגון ומכל ילד את היכולות שלו.
אנו מנהלים שיתוף פעולה מלא יחד עם משרד החינוך מתוך הבנה משותפת כי על מנת לתת מענה שלם יש להתייחס לבית הספר יחד. הן בהיבטים הארגוניים-מנהלתיים והן בהיבטים הפדגוגיים.
יחד אנו מקדמים פיתוח תכניות לימודיות הולמות, דואגים להשבחת כוח ההוראה ומפתחים תכניות ייחודיות על בסיס ערכי היסוד של החברה במענה לכל קהילה על פי הייחודיות שלה.

אנו רואים בהורים ובקהילה שותפים נאמנים בתהליך החינוך ובקבלת החלטות בנוגע להדגשים ולסדרי עדיפויות.

נתונים כמותיים במחלקת בתי הספר יסודיים – שנת הלימודים תש"פ:

פירוט נתונים כמותיים
מספר בתי ספר ממלכתי דתי 14
מספר בתי ספר ממלכתי 4
מספר בתי ספר של החינוך החרדי 1
מספר בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים 2
מספר בתי ספר חינוך מיוחד 1
סה"כ תלמידי בבתי ספר יסודיים 7,784

מהנעשה בשטח

תלמידות בית הספר 'טללי אורות' השתתפו בפרוייקט 'תלמידי חמד דנים בסוגיות אקטואליה' כחלק משיעורי שפה עם המורה רחלי בלוך.
התלמידות עסקו בהבעת דעה ובשאלה 'האם תלמידים אוהבים שיעורי בית ולומדים מהם או שמא מדובר בהמצאה מיותרת?'
תשובות התלמידות בכתבה שפורסמה בעיתון אותיות – ילדים לחודש טבת.

בחמ"ד לביא בנות הפקנו תהליך למידה משמעותי לשבוע זה"ב.
רכזת התחום יחד עם סיירת זה"ב ומורות "קרב" הפיקו פעילות ולמידה חוויתית ומשמעותית עבור הבנות בנושאים שונים בתחום זה"ב.
בהפסקות התקיימו פעילויות שונות,חידונים,תפזורות בנושא .
בחנ"ג-התקיימה הפסקה פעילה בנושא .
באומנות -יצרו הבנות יצירות והקימו תערוכות בנושא זה"ב.
בתקשורת-הפיקו הבנות חידון זה*ב בשילוב סרטונים שצילמו וערכו והשתתפו התלמידות.
סיירת רובוטיקה-העבירו בכל הכיתות פעילות רובוטים בנושא חציית כבישים וזמן תגובה של אדם ומכונית.
במחול-הכינו הבנות ריקודים עם שירים וסימניי זה"ב.
בדרמה- סיירת זה"ב ביימה והציגה הצגה בנושא ונס הצלה.
במחשבים-יצרו התלמידות משחק טאבו שיחולק לכל התלמידות. עבדו מרמת החשיבה, את התכנון ,העיצוב והביצוע.
תלמידות כיתות במסגרת לימוד שיעור זה"ב הכינו תצוגת תמרורים שלמדו בכיתה והעבירו פעילות בנושא בכיתות השונות.
בהמשך לפעילות זה"ב ולקראת אסיפת הורים במחצית התקיימה פעילות לתלמידות ולהורים במסע אישי ועצירה וחשיבה להתקדמות אישית בהמשך השנה.
הוצבה עמדת תמרורים כאשר כל תמרור מבטא מידה/רגש/תכונה/יכולת ועוד…..
כל תלמידה בחרה לעצמה שני תמרורים שהם החוזקות שלה ושני תמרורים אותם רוצה לסגל לעצמה להתקדמותה האישית.
גם ההורים ממלאים את הנ"ל על ביתם ומעניקים לה בחזרתם מהמפגש
עם המורה בכיתה.
אנו רואות ערך וחשיבות רבה לעסוק בנושא זה"ב בו נצטוונו לשמור על נפשותינו וללמד את הבנות את הכללים והחשיבות והזהירות בדרכים.
למזכרת קיבלו כל התלמידות כרטיסית ניקוב לסימון שמירה על כלליי הזה"ב ברכב המשפחתי .
תודתנו שלוחה לכל הצוות הנפלא שהפיקו את השבוע הנ"ל ממנו הבנות למדו ונהנו יחד.
חמ"ד לביא בנות רבבה נזהרות בדרכים.

facebook