מחלקת מכרזים והתקשרויות

מחלקת מכרזים והתקשרויות

מחלקת מכרזים והתקשרויות אחראית על תחום המכרזים וההתקשרויות של מועצה אזורית שומרון.

המחלקה נותנת שירותים לכלל אגפי ומחלקות המועצה.

המחלקה מרכזת גם את עבודת ועדת מכרזים המשמשת כוועדת חובה המורכבת מנציגי ציבור.

 

 • תחומי הפעילות של המחלקה:
  • הכנת כלל החוזים/התקשרויות במועצה וניהולם עד סיום תוקפם ומימושם.
  • ליווי ועדות מקצועיות בהליכי הגדרת הצרכים והכנת החומרים המשפטיים והמקצועיים למכרזים.
  • הכנת מסמכי המכרזים, פרסומם וניהול כלל הליכי המכרז.
  • טיפול בהליכים הפטורים ממכרז.
  • הכנת מסמכים לוועדות המכרזים, ניהול הועדות ויישום החלטות ועדות המכרזים.
  • קיום קשר עם הזוכים ו/או ספקים לחתימת ההתקשרות והפעלת הפרוייקט/העבודה, ועם זוכים ו/או ספקים שההתקשרות עימם פטורה ממכרז, לצורך יצירת ההתקשרויות בפועל.

מכרזים פעילים:

מס’ מכרז שם המכרז לצפייה
מכרז משותף
101/2018
הזמנה לקבלת הצעות לאספקת דלק לעיריית אלעד, יהוד מונוסון, בית שמש, מודיעין עילית, נצרת עילית, קריית שמונה, המועצה המקומית באר יעקב, והמועצות האיזוריות מטה בנימין ושומרון לפרסום לחץ כאן
4/19 הקמה, ניהול והפעלת מוקד טלפוני למתן מידע ולביצוע תשלומים עבור תושבי השומרון וציבור הרחב לפרסום לחץ כאן


צפייה במסמכי המכרז


הודעה על הארכת מועד הגשה


הבהרה מס’ 1


הודעה שנייה על הארכת מועד הגשה


הבהרה מס’ 2

6/19 הקמת תחנת שאיבה בישוב אלון מורה לפרסום לחץ כאן


הודעה על שינוי תנאי סף + תאריך לסיור קבלנים נוסף

הבהרה מס’ 1

נוסח פרסום נוסף לסיור נוסף והארכת מועד במכרז

הבהרה מס’ 2

10/19 לאספקת ולתחזוקת מערכת מידע לניהול מידע גאוגרפי במועצה אזורית שומרון  

לפרסום לחץ כאן

צפייה במסמכי המכרז

להבהרה מס’ 1

11/19 לאספקת ולתחזוקת מערכת מידע לניהול ועדה לתכנון ובניה במועצה האזורית שומרון  

לפרסום לחץ כאן

צפייה במסמכי המכרז

להבהרה מס’ 1

 

13/19 אספקה והתקנת מעלון הידראולי לבי”ס רמון בשערי תקווה  

לפרסום לחץ כאן

פרסום לקביעת סיור קבלנים נוסף

 


⇐  לתשלום רכישת מכרז לחצו כאן


לצפייה במכרזים סגורים לחצו כאן

 

קולות קוראים ושונות

סוג שם לצפייה
קול קורא להצטרפות למאגר יועצים של המועצה האזורית שומרון לפרסום לחץ כאן

למסמכים לחץ כאן

קול קורא פניה לקבלת בקשות להסמכת גופי תאורה מבוססי טכנולוגיית LED לפרסום לחץ כאן

למסמכים לחץ כאן

ועדת השלושה החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מכרז לאספקת ריהוט וציוד מס’ רה/8/2018

– ריהוט לגני ילדים.

לפרסום לחץ כאן
ועדת השלושה החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מכרז לאספקת ריהוט וציוד מס’ רה/8/2018

– ריהוט לבתי ספר ומוסדות.

לפרסום לחץ כאן
טופס בקשה להקצאת קרקע לפרסום לחץ כאן

 

לצפייה בקולות קוראים סגורים לחצו כאן

facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות