טפסים ונהלים

טפסים ונהלים

היתר בניה – טפסים

נוהל הגשות סף לפתיחת תיק בניה

מדריך להגשת בקשה להיתר בניה

דגשים וטיפים לתושב בתהליך היתר בניה

טופס בקשה למידע תכנוני

טופס התחייבות מהנדס והצהרתו

טופס בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט או להגדיל מקלט קיים

טופס אישור מודד לסימון מתווה

הודעה על שינוי במינוי

הצהרה על יציבות מבנה קיים

דוח תקינות מקלט לצורך קבלת פטור

הצהרה על כמות פסולת בנייה ועודפי עפר

נוהל דרישות לפוטוולטאי

טופס 4

דגשים לטופס 4

טופס 1 בקשה לחיבור חשמל זמני

מסמכים נדרשים לטופס 4

תצהיר אחראי לביצוע שלד לאישור סיום בניה

תצהיר עורך בקשה לאישור סיום בניה

תצהיר מתכנן שלד לאישור גמר בניה

טופס אישור אגודה או ועד הישוב לטופס 4

טופס בקשה לטופס 6

תצהיר אחראי לביצוע מערכת פוטוולטאית

טופס התחייבות להריסה

 

יזמים

מדריך הליך אישור שכונה ליזמים

תכנית היתר שכונה לדוגמה

פורמט הגשת שכונה

אישור ישוב לבחירת יזם

דיווח

טופס תלונת תושב

טופס עדכון על בניה פלסטינית בלתי חוקית

facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות