ועדה לתכנון ובנייה

לואיסה אסרף - מזכירת הועדה לתכנון ובנייה
עדינה ליסק - מזכירת פיקוח ושכונות
ולנטינה רסקין - בודקת תוכניות
אתי אלקיים - בודקת תוכניות
חן אלימלך - בודקת תוכניות