לקבלת מידע וקריטריונים על תנאי זכאות להגשת גמול השתלמות בדירוג המנהלי וחברה נוער וקהילה יש להיכנס לאתר הסתדרות המעוף

על מנת להקל בתהליך לבקשה לקבלת גמול השתלמות, מלאו טופס זה ואנו באגף משאבי אנוש נשלים את שאר הנתונים ונשלח את כלל המסמכים בדואר ישירות להסדרות המעו"ף.

הנחיות למילוי טופס זה:

  1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בטופס ההנחיות של גמול המעו"ף להגשת בקשה לגמול השתלמות – לטופס לחצו כאן.
  2. בדף מספר 2 בטופס הנ"ל יש למלא את הטבלה העליונה בלבד, חלק א' פרטים אישיים, וחלק ב' פרטים על השכלה.
  3. בדף מספר 3 בטופס הנ"ל יש למלא את חלק ג' פרטים אישיים וחלק ד' רשימת קורסים.
    שימו לב: יש למלא את כלל הנתונים בטבלה עבור כל תעודה בנפרד: שם המוסד המלמד, שם הקורס, מספר שעות לימוד ומועד סיום הקורס, בסוף הדף יש למלא תאריך וחתימת העובד.
  4. בהתאם לסעיף 6 בטופס ההנחיות, יש לצרף את כלל תעודות סיום הקורסים הכוללת תאריך סיום והיקף שעות.
  5. בהתאם לסעיף 9 בטופס ההנחיות יש לצרף אסמכתת תשלום להסתתדרות עבור דמי טיפול בהתאם לגמול המוגש.

לפרטים:

אורטל רדה
רכזת משאבי אנוש ומזכירת מנהל אגף משאבי אנוש | מענה טלפוני: בימים א'-ה' בשעות הבוקר 9:00-10:30 וצהריים 14:00-15:00

 

פרטי העובד/ת

צירוף מסמכים

מספר התעודות להגשה (חובה) שדה חובה
Browser not supported