הנחיות ודגשים לשרטוט והגשת מדידה עבור היתר בנייה ואישור חיבור תשתיות (טופס 4) במועצה האזורית שומרון:
 • נתונים במדידה:
  • גבול מגרש
  • נתוני רשת וגבולות הכולל קואורדינטות
  • מקרא
  • הצהרת המודד - יש להקפיד שאין שינוי בנוסח
  • כל פריט בפני השטח כגון - עץ, עמוד, מחסן
  • פרטי מודד מוסמך וחתימה
  • פרטי המדידה – כגון: ישוב, מס' מגרש, שטח מגרש, מקור נתונים (תב"ע)
  • גובה  IL ו TL שוחת ביוב ציבורי שהמגרש מתחבר אליה + כיון זרימה
    
 • קנ"מ 1:250
   
 • תוספות עבור אישור חיבור תשתיות (טופס 4)/תוספת בנייה/הסדרה - המדידה תהיה על רקע (קונטור מבנה ונספח סניטרי) תכנית ההיתר שניתן
  • מרחק פאות בית מגבול מגרש
  • אורך פאות
  • 00 ו-ג.ג
  • גובה שוחות ביוב IL ו TL, מספרי שוחות (לפי נספח סניטרי)
  • תוואי ביוב כולל חיבור לביב ציבורי, כיווני זרימה
  • גובה גדרות
  • מידות וגובה חניה
  • קו חזית בתים סמוכים
  • רצועת מדרכה, כביש ומדרכה נגדית עד הפיתוח הקיים (גדר/ קירות)
    
 • תכנון - בצבע שחור
   
 • ביצוע - בצבע ורוד
   
 • אופן הגשה:
  • קובץ דיגיטלי:
   • DWG
   • DWF
   • PDF

 

לקובץ לדוגמה לחצו כאן