מכרזי שח"ק סגורים שנת 2020

02/2020 עבודות בניה ופיתוח בית ספר בישוב צופים

פרסום

מסמך הבהרות מס' 1

פרוטוקול סיור קבלנים

05/2020 גן ילדים בישוב שקד פרסום

 

הודעה על מועד פתיחת מכרז

06/2020 עבודות בניה ופיתוח בית ספר סלעית פרסום

 

פרוטוקול סיור קבלנים

הודעה על מועד פתיחת מכרז

07/2020 עבודות בניה ופיתוח מרכז מבקרים "המרפסת של המדינה" בישוב פדואל פרסום

 

כרך א'
(הוראות ותנאי המכרז)

הארכת מועד הגשת מכרז

הבהרה מס' 1

פרוטוקול סיור קבלנים

הודעה על מועד פתיחת מכרז

08/2020 פריצת דרך בטחון בא.ת. בוסתני חפץ פרסום

 

מסמכי המכרז

הודעה על מועד פתיחת מכרז

09/2020 עבודות הנדסיות למניעת מפגעי זבוב החול ביישובי המועצה פרסום

 

הודעה על  מועד פתיחת מכרז

010/2020 להקמת מערכות סולאריות ללא אספקת ציוד עיקרי במועצה אזורית שומרון פרסום

 

מסמכי מכרז

הארכת מועד הגשת מכרז

הבהרה מס' 1

נוסח פרסום לביטול מכרז

011/2020 לתכנון, רכש ואספקת ציוד עיקרי של רכיבי מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיית PV על גגות בבעלות מועצה אזורית שומרון פרסום

 

מסמכי מכרז

נוסח פרסום הארכה

מסמך הבהרות מס 1

הודעה על מועד פתיחת מכרז 011.2020

012/2020 להחלפת גופי תאורת חוץ קיימים בגופי תאורה מסוג LED ביישובי המועצה אזורית שומרון פרסום

 

מסמכי מכרז – גרסה מתוקנת

נספח ב' – סקר תאורה

הבהרה מס' 1

נוסח פרסום הארכת מועד הגשה

הודעה על מועד פתיחת מכרז 012.2020

013/2020 להקמת מערכות סולאריות ללא אספקת ציוד עיקרי במועצה אזורית שומרון פרסום מכרז

 

מסמכי מכרז

הודעה על מועד פתיחת מכרז 013.2020

014/2020 עבודות עפר ותשתיות לאולפנת עלי זהב נוסח פרסום

 

הוראות למשתתפים

הודעה על מועד פתיחת מכרז

מכרזי שח"ק סגורים שנת 2019

מס' מכרז שם מכרז מסמכים
04/19 עבודות בניה ופיתוח גן ילדים דו כיתתי בישוב אבני חפץ פרסום

 

הודעה על מועד פתיחת מכרז

06/19 עבודות תאורה ותנועה בישוב מגדלים פרסום

 

הודעה על מועד פתיחת מכרז

07/19 הרחבת מועדון פיס בישוב איתמר פרסום

 

הודעה על מועד פתיחת מכרז

08/19 בניה ופיתוח גן ילדים דו כיתתי בישוב יקיר פרסום

 

הודעה על מועד פתיחת מכרז

09/19 הקמת גן שעשועים (מגרש 528) בישוב מגדלים פרסום

 

מסמכים

הבהרה מס' 1

מסמך הבהרות מס' 2

הודעה על מועד פתיחת מכרז

10/19 הקמת גן שעשועים (מגרש 745) בישוב לשם פרסום

 

מסמכים

הבהרה מס' 1

הבהרה מס' 2 + פרטים

מסמך הבהרות מס' 3

הודעה על מועד פתיחת מכרז

11/19 עבודות בניה ופיתוח 3 גני ילדים בישוב איתמר פרסום
014/19 עבודות בניה ופיתוח אולפנה בישוב הר ברכה פרסום

 

הבהרה מס' 1

הבהרה מס' 2 הארכת מועד הגשת מכרז

הבהרה מס' 3

אומדן מתוקן (-נספח להבהרה מס' 3)

הבהרה מס' 4

הארכת מועד הגשת הצעות

הודעה על מועד פתיחת מכרז

015/19 עבודות בניה ופיתוח מעון ברוכין פרסום

 

פרסום הארכת מועד הגשה

הודעה על מועד פתיחת מכרז