מכרזים סגורים שנת 2020

1/20 עבודות עפר ופיתוח ל – 96 יח"ד בישוב קרית נטפים פרסום

 

הודעה על מועד פתיחת מכרז

2/20 לאספקת והתקנת מדי מים לקריאה מרחוק במועצה אזורית שומרון פרסום

 

מסמכי מכרז

פרוטוקול סיור קבלנים

הבהרה מס' 1

נוסח פרסום שינוי תנאי סף

הבהרה

03/20 לאספקה והתקנת מעלונים בית ספר בנות אלון מורה פרסום

 

מסמכי מכרז

פרסום שינוי תנאי סף

הבהרה מס' 1

הבהרה מס' 2

פרסום הארכה

פרוטוקול סיור קבלנים

הבהרה מס' 3

הודעה על מועד פתיחת מכרז

5/20 עבודות בניה ופיתוח 4 גני ילדים ביישוב עינב פרסום

 

תנאי המכרז

הודעה על מועד פתיחת מכרז

6/20 להקמה, ניהול מערך ניטור שפכי תעשיה, יעוץ בנושא ניטור ובקרת
שפכי תעשיה
פרסום

 

מסמכי מכרז

הבהרה מס' 1 

הבהרה מספר 2

הבהרה מספר 3

7/20 להקמת תחנת שאיבה בישוב ברוכין פרסום

 

כרך א

8/20 להקמת תחנת שאיבה בישוב עלי זהב וקו מאסף למט'ש ברקן פרסום

 

כרך א

9/20 גרירת גרוטאות רכב ורכב נטוש והפעלת חניון לאחסנתם פרסום

 

מסמכי מכרז

הודעה על מועד פתיחה

10/20 לרכישת 2 משאיות ומחפרון פרסום

 

מסמכי מכרז

הודעה על מועד פתיחה

 

11/20 לעבודות עפר ופיתוח ל- 22 יח"ד בישוב אלון מורה פרסום

 

תנאי המכרז לעיון בלבד

הודעה על מועד פתיחת מכרז

12/20 עבודות בניה ופיתוח צמד גנים וקומת מעטפת בישוב כפר תפוח פרסום

 

הוראות למשתתפים

13/20 עבודות פיתוח ותשתיות לפארק קק"ל בישוב רבבה פרסום

 

כרך א'

כרך ב' מפרט טכני

הודעה על מועד פתיחת מכרז פומבי 13/20

14/20 לתכנון וביצוע מקווה נשים ביישוב צופים פרסום

 

שינוי תנאי סף והארכה מועד הגשה

כרך א

כרך א – נספח 7 נוהל מסירה

כרך ב

הבהרה מס' 1

הודעה על מועד פתיחת מכרז פומבי 14/20

15/20 עבודות להקמת חדרי ספח למעון ביישוב הר ברכה פרסום

 

תנאי מכרז 15.20 לעיון בלבד

הבהרה מס' 1 

הודעה על פתיחת מכרז

16/20 אספקה והתקנת מתקנים בפארק קק"ל בישוב רבבה פרסום

 

מסמכי מכרז נוסח מתוקן 19/10/2020

תוכנית העמדה (נספח ה')

הבהרה מס' 1

הבהרה מס' 2

שינוי תנאי סף והארכת מועד הגשה

הודעה על פתיחת מכרז

17/20 עבודות פיתוח ל- 12 יח"ד בישוב איתמר פרסום

 

תנאי מכרז

פרוטוקול סיור קבלנים

הודעה על פתיחת מכרז

18/20 עבודות בניה ופיתוח גן ילדים תלת כיתתי ביישוב שערי תקוה פרסום

 

תנאי מכרז 18/20 לעיון בלבד

פרסום שינוי תנאי סף 

הבהרה מס' 1

הודעה על פתיחת מכרז

מכרזים סגורים שנת 2019

מס' מכרז שם מכרז לצפייה
1/19 עבודות פיתוח ותשתיות ל- 14 יח"ד + ראש שטח בישוב כפר תפוח לפרסום לחץ כאן
2/19 עבודות עפר ופיתוח ל- 88 יח"ד בישוב ברוכין לפרסום לחץ כאן
מכרז משותף
101/2018
הזמנה לקבלת הצעות לאספקת דלק לעיריית אלעד, יהוד מונוסון, בית שמש, מודיעין עילית, נצרת עילית, קריית שמונה, המועצה המקומית באר יעקב, והמועצות האיזוריות מטה בנימין ושומרון לפרסום לחץ כאן
4/19 הקמה, ניהול והפעלת מוקד טלפוני למתן מידע ולביצוע תשלומים עבור תושבי השומרון וציבור הרחב לפרסום לחץ כאן

 


צפייה במסמכי המכרז


הודעה על הארכת מועד הגשה


הבהרה מס' 1


הודעה שנייה על הארכת מועד הגשה


הבהרה מס' 2

6/19 הקמת תחנת שאיבה בישוב אלון מורה לפרסום לחץ כאן

 


הודעה על שינוי תנאי סף + תאריך לסיור קבלנים נוסף

הבהרה מס' 1

נוסח פרסום נוסף לסיור נוסף והארכת מועד במכרז

הבהרה מס' 2

10/19 לאספקת ולתחזוקת מערכת מידע לניהול מידע גאוגרפי במועצה אזורית שומרון  

 

לפרסום לחץ כאן

צפייה במסמכי המכרז

להבהרה מס' 1

להבהרה מס' 2

11/19 לאספקת ולתחזוקת מערכת מידע לניהול ועדה לתכנון ובניה במועצה האזורית שומרון  

 

לפרסום לחץ כאן

צפייה במסמכי המכרז

להבהרה מס' 1

להבהרה מס' 2

 

13/19 אספקה והתקנת מעלון הידראולי לבי"ס רמון בשערי תקווה  

 

לפרסום לחץ כאן

פרסום לקביעת סיור קבלנים נוסף

למסמכי המכרז

פרסום הארכת מועד הגשה

נוסח פרסום הארכה שניה

 

16/19 מתן שירותים מקצועיים בתחום קלינאות תקשורת למכון להתפתחות הילד  

 

לפרסום לחץ כאן

למסמכי המכרז

הבהרה מס' 1

 

17/19 מתן שירותים מקצועיים בתחום ריפוי בעיסוק למכון להתפתחות הילד  

 

לפרסום לחץ כאן

למסמכי המכרז

הבהרה מס' 1

 

18/19 מתן שירותים מקצועיים בתחום פיזיותרפיה למכון להתפתחות הילד  

 

לפרסום לחץ כאן

למסמכי המכרז

הבהרה מס' 1

 

19/19 לשכירות והפעלת משאית מנוף סל לביצוע עבודות חשמל ואחזקה במועצה

פרסום

מסמכים

הבהרה מס' 1

הודעה על מועד פתיחת מכרז

20/19 מכרז מסגרת לאספקה והצבה ו/או בניה בשטח של מבנים יבילים ברחבי המועצה

פרסום

מסמכי מכרז – כרך א'

מסמכי מכרז – כרך ב'

הודעה על שינוי תנאי סף

מסמך הבהרות מס' 1

22/19 מכרז מסגרת הקמת מגרשי שחב"ק ברחבי המועצה פרסום

 

מסמכי מכרז – כרך א'

מסמכי מכרז – כרך ב'

הבהרה מס' 1

הודעה על מועד פתיחת מכרז

23/19 מתן שירותים מקצועיים בתחום קלינאות תקשורת למכון להתפתחות הילד

פרסום

מסמכי מכרז

הודעה על מועד פתיחת מכרז

24/19 מתן שירותים מקצועיים בתחום ריפוי בעיסוק למכון להתפתחות הילד

פרסום

מסמכי מכרז

הודעה על מועד פתיחת מכרז 

26/19 עבודות בניה ופיתוח מעון יום ובית כנסת בישוב יקיר פרסום
28/19 למתן שירותי מעקב ותיעוד, לאיתור ולמיפוי בניה ו/או השתלטות בלתי חוקית על קרקעות ו/או מניעת יצירת מפגעים סביבתיים ו/או מפגעי איכות הסביבה פרסום

 

מסמכי המכרז

הודעה על מועד פתיחת מכרז

29/19 מכרז מסגרת לביצוע עבודות הנגשה אקוסטית ברחבי המועצה פרסום

 

מסמכי מכרז

הבהרה מס' 1

הודעה על מועד פתיחת מכרז

31/19 קליטה, טיפול, מחזור, והטמנת פסולת פרסום

 

מסמכי מכרז

הבהרה מס' 1

32/19  גרירת גרוטאות רכב ורכב נטוש והפעלת חניון לאחסנתם פרסום

 

מסמכי מכרז

34/19 מתן שירותי בודק/ת תוכניות פרסום

 

מסמכי מכרז

35/19 אספקת ותחזוקת מערכת מידע לניהול מכרזים, מאגר יועצים וספקים פרסום

 

מסמכי מכרז

מסמך הבהרות מס' 1

37/19 עבודות עפר ותימוך ל- 44 יח'ד בישוב מבוא דותן פרסום

 

הודעה על מועד פתיחת מכרז

38/19 קבלת הצעות לרכישת 8 רכבי בטחון פרסום

 

מסמכי מכרז

נוסח פרסום הארכה נוסח מסמך הבהרות מס' 1

הודעה על מועד פתיחת מכרז

39/19 עבודות עפר ותימוך (שכו' אל מתן) ל-25 יח"ד בישוב מעלה שומרון פרסום

 

הודעה על מועד פתיחת מכרז

40/19 עבודות עפר ותימוך ל-21 יח"ד בישוב מעלה שומרון פרסום

 

הודעה על מועד פתיחת מכרז

41/19 למתן שירותי בודק/ת תוכניות במועצה האזורית שומרון פרסום

 

מסמכי מכרז

42/19 לאספקת ותחזוקת מערכת מידע לניהול מכרזים, מאגר יועצים וספקים פרסום

 

מסמכי מכרז

מסמך הבהרות מס' 1

מסמך הבהרות מס' 2

הודעה על מועד פתיחת מכרז

43/19 לאספקת מערכת נוכחות, שכר ומשאבי אנוש עבור מועצה אזורית שומרון פרסום

 

מסמכי מכרז

פרסום הארכה למכרז

הבהרה מס' 1

הבהרה מס' 2

נוסח פרסום שני להארכה ושינוי תנאי סף

הבהרה מס' 3

הבהרה מס' 4

הבהרה מס' 5

הודעה על מועד פתיחת מכרז

ביטול הודעה על מועד פתיחת מכרז

הודעה על מועד פתיחת מכרז – מעודכן

44/19 לעריכת ביטוחי למועצה אזורית שומרון פרסום לביטול המכרז
45/19 לעריכת ביטוחי למועצה אזורית שומרון פרסום מכרז 45/19

 

מסמכי מכרז 45/19

הודעה על מועד פתיחת מכרז

מכרזים סגורים שנת 2018

מס' מכרז שם מכרז לצפייה
1/18 לאספקת שירותים סלולריים, טלפוני רט"נ סלולריים, שירות, אחריות ותחזוקה לתקשורת סלולרית עבור מועצה אזורית שומרון לפרסום לחץ כאן
2/18 בניה ופיתוח גן ילדים 4 כיתות במגרש מס' 1003 בישוב ברוכין לפרסום לחץ כאן
3/18 עבודות עפר, תשתיות ופיתוח לאולם ספורט בישוב יקיר לפרסום לחץ כאן
4/18 בניית אולם ספורט ביישוב יקיר לפרסום לחץ כאן
5/18 שקום ובטיחות לשבילים קיימים באתר תיירות הר כביר לפרסום לחץ כאן
6/18 שיפור חזות הישוב שבי שומרון – מכרז שני לפרסום לחץ כאן
7/18 שיקום תשתיות בישוב יקיר לפרסום לחץ כאן
8/18 פתרונות הנדסיים להפחתת מפגעי ה"לשמניה" בישובים ברוכין, עלי זהב ולשם לפרסום לחץ כאן
9/18 עבודות פיתוח תשתיות ל- 21 יח"ד באיתמר לפרסום לחץ כאן
10/18 ביצוע תשתיות וכבישים בא.ת. ריחן לפרסום לחץ כאן
11/18 הפעלת חווה חקלאית בישוב יקיר לפרסום לחץ כאן
12/18 מתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק לפרסום לחץ כאן
19/18 הקמת מגרש ספורט בישוב לשם לפרסום לחץ כאן
31/18 עבודות פיתוח תשתיות ובנייה מבנה רב תכליתי בישוב עץ אפריים לפרסום לחץ כאן
33/18 מכרז שירותי הסעות למסגרות רווחה ולשירותי הסעות נוספים לפרסום לחץ כאן
למסמכים לחץ כאן
35/18 בודק/ת תוכניות במועצה אזורית שומרון לפרסום לחץ כאן
למסמכים לחץ כאן
הבהרה מס' 1
38/18 בודק/ת תוכניות במועצה אזורית שומרון לפרסום לחץ כאן
למסמכים לחץ כאן
39/18 עבודות תימוך ל- 394 יח"ד בישוב אבני חפץ לפרסום לחץ כאן
40/18 בודק/ת תוכניות במועצה אזורית שומרון לפרסום לחץ כאן
למסמכים לחץ כאן
41/18 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת משטח השיפוט של המועצה אזורית שומרון לפרסום לחץ כאן
44/18 עבודות בניה ופיתוח גן ילדים דו כיתתי בעלי זהב לפרסום לחץ כאן
47/18 עבודות בניה ופיתוח בית כנסת בישוב כפר תפוח לפרסום לחץ כאן
49/18 לאספקת שירותי טיאוט וניקיון ביישובי המועצה ובאזור התעשיה ברקן לפרסום לחץ כאן
51/18 עבודות בניה ופיתוח בית ספר על יסודי 24 כיתות בישוב ברוכין לפרסום לחץ כאן
52/18 עבודות בניה, פיתוח ותשתיות למרכז מבקרים "הר כביר" בישוב אלון מורה לפרסום לחץ כאן
53/18 בניית אולם ספורט ביישוב יקיר לפרסום לחץ כאן
54/18 עבודות בניה ופיתוח בית כנסת בישוב כפר תפוח לפרסום לחץ כאן
55/18 עבודות בניה ופיתוח גן ילדים דו-כיתתי ובית כנסת בישוב רבבה לפרסום לחץ כאן
56/18 תשתיות ופיתוח ל- 28 יח"ד בישוב עינב לפרסום לחץ כאן
57/18 עבודות בניה ופיתוח גן ילדים 4 כיתות בישוב לשם מגרש 708 לפרסום לחץ כאן

מכרזים סגורים שנת 2017

מס' מכרז שם מכרז לצפייה
  1/17 תכנון וביצוע מבנה אולם ספורט בישוב צופים לפרסום לחץ כאן
  3/17 הפעלת חטיבת ביניים ובעלות לחטיבה עליונה לבנים בישוב ברוכין לפרסום לחץ כאן
  4/17 עבודות בניה ופיתוח גן ילדים דו-כיתתי בעלי זהב לפרסום לחץ כאן
  5/17 עבודות בניה ופיתוח גן ילדים דו-כיתתי במגדלים לפרסום לחץ כאן
  6/17 עבודות בניה ופיתוח גן ילדים דו-כיתתי בלשם לפרסום לחץ כאן
  7/17 ביצוע אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אבטחה טכנולוגיות לפרסום לחץ כאן
 11/17 הפעלת פרוייקט "שומרון נעים להכיר" לפרסום לחץ כאן
 12/17 מכרז שני- הפעלת פרוייקט "שומרון נעים להכיר" לפרסום לחץ כאן
14/17 עבודות בניה ופיתוח מעון יום 3 כיתות בישוב ברוכין לפרסום לחץ כאן
19/17 הפעלה של מעון יום שיקומי רב נכותי לפרסום לחץ כאן
21/17 ביצוע אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אבטחה טכנולוגיות לפרסום לחץ כאן
23/17 טיפול והדרכת הורים במרכז "שלובים" בגב ההר לפרסום לחץ כאן
26/17 עבודות בניה ופיתוח מעון יום 3 כיתות בישוב עץ אפרים לפרסום לחץ כאן
27/17 עבודות בניה ופיתוח מעון יום 3 כיתות בישוב מעלה שומרון לפרסום לחץ כאן
28/17 הרחבת מועדון אבני חפץ לפרסום לחץ כאן
29/17 עבודות בניה ופיתוח בית ספר 24 כיתות בישוב עלי זהב לפרסום לחץ כאן
30/17 עבודות בניה ופיתוח מעון יום 3 כיתות בישוב עינב לפרסום לחץ כאן
31/17 עבודות בניה ופיתוח מעון יום 3 כיתות בישוב שערי תקוה לפרסום לחץ כאן
32/17 עבודות בניה ופיתוח מעון יום 3 כיתות בישוב קרית נטפים לפרסום לחץ כאן
33/17 עבודות בניה ופיתוח מעון יום 3 כיתות בישוב מגדלים לפרסום לחץ כאן
34/17 פתרונות הנדסיים להפחתת מפגעי ה"לשמניה" בעץ אפרים ושע"ת לפרסום לחץ כאן
38/17 עבודות בניה ופיתוח מעון יום 3 כיתות בישוב מגדלים- מכרז שני לפרסום לחץ כאן
39/17 פתרונות הנדסיים להפחתת מפגעי ה"לשמניה" באבני חפץ לפרסום לחץ כאן
42/17 עבודות תימוך ל- 394 יח"ד בישוב אבני חפץ לפרסום לחץ כאן
44/17 לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית, ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו – וולטאית (PV) עפ"י הסדרת "מונה נטו"  על גגות ובאתרים בבעלות המועצה אזורית שומרון לפרסום לחץ כאן
46/17 תכנון וביצוע מבנה אולם ספורט בישוב ברוכין לפרסום לחץ כאן
47/17 בניה ופיתוח גן ילדים דו כיתתי מגרש 505 בישוב ברקן לפרסום לחץ כאן
48/17 פיתוח ושיקום תשתיות בישוב מגדלים לפרסום לחץ כאן
51/17 עבודות בניה ופיתוח ישיבת חיצים בישוב איתמר לפרסום לחץ כאן
52/17 לרכישה ואספקה של מנוף סל אדם לעבודות חשמל המותקן על כלי רכב לפרסום לחץ כאן
53/17 עבודות בניה ופיתוח גן ילדים דו כיתתי מגרש 103 בנופים לפרסום לחץ כאן
54/17 עבודות בניה ופיתוח גן ילדים חד כיתתי בטל מנשה לפרסום לחץ כאן
55/17 עבודות בניה ופתוח גן ילדים 4 כיתות מגרש 707 בישוב לשם לפרסום לחץ כאן
56/17 פיתוח ושיקום תשתיות בישוב מגדלים- מכרז שני לפרסום לחץ כאן
57/17 ביצוע פרוייקט שיפור חזות הישוב שבי שומרון לפרסום לחץ כאן
59/17 עבודות עפר ופיתוח ל- 40 יח"ד בישוב עלי זהב לפרסום לחץ כאן
60/17 בניה ופיתוח אמפי במסגרת פרויקט שפור חזות ישוב אבני חפץ לפרסום לחץ כאן