לנוחיותכם, הנחיות והסברים על תהליך תכנון וקידום תב"ע:

יש לערוך את התכנית עפ"י הפורמט האחוד המפורסם כאן

למסלול אישור תב"ע לחצו כאן

הנחיות לפרסום תב"ע לאחר אישור הפקדה ותוקף לחצו כאן

איתור תב"עות במינהל התכנון

טופס בקשת פתיחת תב"ע/תכנית חלוקה/הקלות מעל 5%

בקשות לקידום תב"ע יש לשלוח במייל למנהל מחלקת תב"עות – איתי מרבל

 

אנשי קשר ודרכי התקשרות

שם ותפקיד טלפון דוא”ל מידע נוסף

איתי מרבל

מנהל מחלקת תבעו"ת

03-9066429 Tabaot@shomron.org.il