הנחיות ודגשים: 

 • יש להגיש תכנית תנועה ערוכה על ידי יועץ תנועה לרפרנט המועצה.
 • פרטי התקשרות רפרנט המועצה: אבי כהן, נמרוד הנדסת תנועה בע"מ, nimrod1@ccc.net.il, טלפון: 04-6350367 | נייד: 054-4983701.
 • לאחר אישור התכנית על ידי הרפרנט יש להגיש את התכנית לאישור הוועדה לתנועה רשותית.
 • לוועדה יש להגיש
  1. תכנית ואישור של הרפרנט לדוא"ל: handasa2@shomron.org.il.
  2. להעביר תכנית אחת למשרדי המועצה (דרך ברקן 1, אזור התעשייה ברקן) - אגף הנדסה, לידי בתיה שמעה.
      * יש לציין בפרטי התכנית, שם הפרויקט, שם הישוב ומספר מגרש.
      **על המגיש לוודא הגעת החומרים לוועדה (handasa2@shomron.org.il).
 •  לאחד דיון בוועדת תנועה יישלח פרוטוקול עם אישור הוועדה או דרישות לתיקון התכנית.
 • תכנית מאושרת תחתם, תסרק ותשלח למגיש התכנית.
 • באחריות המגיש להכניס את התכנית החתומה למערכת בדרישות הוועדה.

בתיה שמעה
רכזת עוזרת מהנדס מועצה | מענה טלפוני: בימים א'-ה' בשעות הבוקר 9:00-11:00 וצהריים 14:00-15:00