• יש להגיש תכנית תנועה ערוכה ע"י יועץ תנועה לרפרנט המועצה
  • פרטי התקשרות רפרנט המועצה: אבי כהן, נמרוד הנדסת תנועה בע"מ, nimrod1@ccc.net.il, טל' : 04-6350367 ; נייד: 054-4983701.
  • לאחר אישור התכנית ע"י הרפרנט יש להגיש את התכנית לאישור ועדה תנועה רשותית

לוועדה יש להגיש:

  1. תכנית ואישור של הרפרנט לדוא"ל: handasa2@shomron.org.il
  2. להעביר תכנית אחת למשרדי המועצה (דרך ברקן 1, א"ת ברקן) – אגף הנדסה, לידי בתיה שמעה

* יש לציין בפרטי התכנית, שם הפרויקט, שם הישוב ומספר מגרש
**על המגיש לוודא הגעת החומרים לוועדה (handasa2@shomron.org.il).

  • לאחד דיון בוועדת תנועה יישלח פרוטוקול עם אישור הוועדה או דרישות לתיקון התכנית
  • תכנית מאושרת תחתם, תסרק ותשלח למגיש התכנית
  • באחריות המגיש להכניס את התכנית החתומה למערכת בדרישות הוועדה