הטופס מיועד לתושבים המעוניינים לקבל טופס 4.
לאחר מילוי הטופס, יועברו הפרטים לבדיקה, וכאשר ימצא שהם תקינים, ישלחו אליכם בדוא"ל גיליון דרישות ומדריך להעלאת המסמכים הנדרשים להגשה באתר הועדה. 

להלן המסמכים הנדרשים לטופס 4 (להגשה באתר הועדה): 

 1. תצהיר עורך הבקשה לתצהיר לחצו כאן 
 2. תצהיר מתכנן השלד לתצהיר לחצו כאן
 3. תצהיר אחראי לביצוע שלד לאישור סיום בניה לתצהיר לחצו כאן 
 4. תצהיר יועץ אינסטלציה לתצהיר לחצו כאן 
 5. מדידה מצבית עדכנית חתומה על ידי מודד וקבצים דיגיטליים
 6. חתימת ועד/מזכירות היישוב לטופס לחצו כאן 
 7. אישורי מעבדה מוסמכת:
  א. בדיקות בטונים (לכל הקומות)
  ב. אטימות ממ''ד
  ג. בדיקת תקינות טיח ממ''ד
  ד. התקנת מערכת סינון וטיהור אוויר
  ה. בדיקת צנרת ומתקני שרברבות ותברואה
 8. אישור מתקין גז מוסמך
 9. אישור יועץ נגישות (במידה ונדרש במסגרת ההיתר)
 10. אישור ביצוע ייצוב מדרון על ידי יועץ קרקע (במידה ונדרש במסגרת ההיתר)
 11. *מבנה תעשיה - יש להביא את כלל המסמכים המצוינים לעיל עבור טופס הרצת מערכות. עבור טופס 4 נדרש אישור אכלוס - כיבוי אש (עבור מבנה תעשיה).
 12. *מבנים של 4 יח"ד ומעלה - יש להגיש אישור בטיחות/אכלוס של כיבוי אש

 

 • הנחיות להגשת מדידה -  לחצו כאן 
 • לאחר הגשת כל המסמכים יישלח מפקח שיבדוק את התאמת הבניה בפועל להיתר שניתן.
 • עם קבלת טופס 4, עליכם לעדכן בכתב את מחלקת הגביה במועצה ולשלוח את טופס 4 לדוא"ל: gviya5@shomron.org.il.

לפרטים נוספים:
עדינה ליסק - 03-9066486, pikuach@shomron.org.il

פרטי המבקש/מייצג

פרטי הנכס

Browser not supported